Bilforhandlere

Forhandlere bør gøre krav på erstatning, hvis bilsalget glipper

Bilkunder forsøger af og til at annullere køb af biler, men der er ingen fortrydelsesret, når slutsedlen er skrevet. Udfordringen ligger i at finde størrelsen på erstatningen. 

Aftaler er bindende. Dette ved alle jurister. Men er forbrugerne i de danske butikker ligeså obs på denne hovedregel? Desværre ikke. 

Mange erhvervsdrivende på tværs af forskellige brancher oplever i hvert fald af og til det modsatte: Kunden kommer ind i butikken, kigger rundt og vælger sin vare, men efter kunden har købt varen, kommer vedkommende tilbage fx en uge senere med varen og vil returnere den. I nogle brancher er dette muligt, men i bilbranchen er det som udgangspunkt ikke muligt.   

Der gælder nemlig ingen fortrydelsesret i henhold til købeloven. En aftale mellem bilsælger og køber i form af en underskrevet slutseddel er derfor en bindende aftale for begge parter. Man kan som sælger dog ikke tvinge en køber til at aftage bilen, men man kan under visse forudsætninger kræve erstatning for eventuelle tab. 

Fortrydelsesretten gælder ikke 

Mange kunder tror fejlagtigt, at man har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesret gælder kun ved nethandel og ved handel uden for sædvanligt forretningssted. Retten til at fortryde et køb gælder altså ikke ved en helt almindelig handel omfattet af købeloven. 

Hvis en kunde fortryder eller af anden grund ønsker at træde tilbage fra en bilhandel, har man som bilsælger krav på at få erstatning for det tab, man har lidt. Det vil som hovedregel sige, at man har krav på at blive stillet, som man ville være, hvis handlen var blevet gennemført. 

Det indebærer godtgørelse for den tabte avance og dertil et eventuelt yderligere tab opstået i forbindelse med videresalg af bilen. Disse regler gælder både ved salg af nye biler, brugte biler, handelskøb og forbrugerkøb. Men opgørelsen og kravets størrelse kan være forskelligt, alt efter om der er tale om en ny bil eller en brugt bil. 

Der findes en række afgørelser fra både Ankenævn for Biler og domstole om bilsælgeres krav på erstatning. Det afgørende i disse afgørelser er, at der ikke er tvivl om, at man som sælger har krav på erstatning, hvis en kunde uberettiget annullerer en bilhandel, fastslår Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark: 

”Det svære kan være at opgøre tabet. Ved et såkaldt dækningssalg skal tab opgøres relativt hurtigt. Samtidig skal der også dokumenteres tilstrækkelige og seriøse bestræbelser på salg, som imidlertid heller ikke må strække sig over for lang en periode. Det er ikke tilstrækkeligt og seriøst blot at sende køretøjet på auktion to dage efter,” siger Naser Al-Zakta og fortsætter:  

”Ulempen er, at tabet først kan gøres op, når bilen er solgt. Ved den anden mulighed, kan man kræve den mistede avance, hvilket primært vil være relevant ved nye biler, og i den situation kan man opgøre tabet med det samme,” siger han.  

Aftaler er bindende og forhandlere skal derfor være forberedte på at kræve en form for erstatning, såfremt kunden ikke aftager bilen, eller hvis kunden pludselig ikke vil have bilen. 

Kontakt

Juridisk hotline