Bilforhandlere

Forhandlere forventer faldende bilsalg, mens vanvidskørsel påvirker hverdagen

En medlemsundersøgelse fra AutoBranchen Danmark afslører, at forhandlerne forventer et lavere bilsalg i 3. kvartal end i andet kvartal. 3 ud 4 har taget forholdsregler mod vanvidskørsel.

Adspurgt om forventninger til bilsalget i 3. kvartal 2021 svarer 5 procent, at de forventer, at bilsalget vil stige i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2021. 43 procent forventer, at det vil være omtrent det samme. 48 procent forventer, at det vil falde.

Adm. direktør i AutoBranchen Danmark Gitte Seeberg er bekymret for udviklingen.

”Bilimportørerne har svært ved at levere tilstrækkeligt nye biler, fordi der er global mangel på mikrochips til bl.a. biler. Det sætter sig i hele bilmarkedet, fordi nogen forbrugere i stedet vælger en brugt bil, fremfor at vente på en ny bil. Timingen er bekymrende, fordi det sker på bagkant af Corona, hvor fabrikkerne var lukkede og forbrugerne også vendte sig mod de brugte biler. Derfor er der nu både for få brugte og nye biler til salg ift. efterspørgslen”, siger Gitte Seeberg.

I undersøgelsen er forhandlerne også blevet spurgt til, om de forventer at kunne indhente det tabte bilsalg fra januar og februar, hvor salgslokalerne var tvangslukkede. Det er kun 31 procent af forhandlerne, der forventer at kunne indhente det tabte i år.

Pluginhybrider på himmelfart – tilbagegang for dieselbiler.

Forhandlerne og leasingselskaberne har også svaret på, hvilke drivlinjer de forventer vil stige og falde mest i 2021 sammenlignet med 2020. 51 procent forventer markant fremgang til pluginhybriderne, hvorimod 49 procent forventer et markant fald til dieselbilerne.

Gitte Seeberg udtaler:

”Forbrugerne vil gerne med på den grønne bølge, men en del danskere er ikke helt klar til en elbil. Derfor er pluginhybriderne en god trædesten indtil endnu flere elbiler kommer længere ned pris og får øget rækkevidden yderligere. Den nye aftale om ladestandere langs statens veje vil også øge tilslutningen til de grønne biler. For dieselbilernes vedkommende er der miljøzoner på vej, som vil begrænse de ældste dieselbiler. Det glohede bilmarked betyder dog, at konsekvenserne for dieselbilerne ikke slår fuldt igennem endnu.”

3 ud af 4 forsøger at beskytte sig mod vanvidskørsel

I undersøgelsen er respondenterne også blevet spurgt til, hvad de gør for at sikre sig selv mod vanvidskørsel. 25 procent svarer, at de ikke gør noget anderledes end før loven trådte i kraft med mulighed for at konfiskere bilerne. Til gengæld svarer 70 procent, at de bruger en tro- og love erklæring i bestræbelserne på at undgå konfiskation, fortæller Gitte Seeberg.

”Vi anbefaler vores medlemmer at bruge vores tro- og loveerklæring til prøvekørsler og værkstedsbiler samt vores arbejdsgiverforenings erklæring til biler, der føres af medarbejdere. Vi kan desværre ikke garantere, at det er nok, fordi lovgivningen er uklar, men det handler om at gøre så meget som muligt for at sikre sig. Her er en tro- og loveerklæring vigtig, som man kan downloade fra vores hjemmeside”, siger Gitte Seeberg.

Udover at benytte tro- og loveerklæringer laver 21 procent et grundigere baggrundstjek forud for leasingaftaler, 19 procent afviser at låne biler ud til udvalgte personer og 9 procent sender medarbejdere med på prøveture.

Undersøgelsen er foretaget blandt 83 medlemmer af AutoBranchen Danmark i perioden 18-25. juni. Respondenterne er nyvogns- og brugtvognsforhandlere samt leasingselskaber.