Bilforhandlere

Forhandlere og lakerere går fri, hvis der lukkes for gassen

Hvis der som følge af krigen i Ukraine bliver sat begrænsninger for brugen af gas herhjemme, vil det i første omgang ikke gå ud over autobranchens gasbrugere. Kun hvis situationen bliver mere alvorlig, kan der blive lukket for hanen 

Mens mange autolakerere lider under høje gaspriser som følge af krigen i Ukraine, er der for nuværende ikke noget, der tyder på, at autobranchens gasbrugere – hvad end det så er bilhuse, værksteder eller autolakerere, der fyrer med gas – vil opleve, at der ligefrem bliver lukket for gassen.  

I første omgang har Energinet nemlig udpeget 47 virksomheder (se listen her) som såkaldt “ikkebeskyttede kunder”, der ikke vil have garanti for at få dækket deres gasbehov, hvis vi herhjemme står i en alvorlig energikrise. Det drejer sig blandt andre om Carlsberg, Rockwool, Haldor Topsøe, Novo Nordisk, Danish Crown, Arla og nogle gartnerier og kartoffelmelsfabrikker samt Dansk Shell.  

Det kan blive tilfældet, hvis vi når det øverste af tre forsyningskriseniveauer, nemlig “emergency”. Her kan Energinet afgøre om der helt eller delvist skal lukkes for gassen til disse virksomheder, der så vil få et varsel på 72 timer.  

Husholdninger, beredskabet, de fleste andre virksomheder og fjernvarmeselskaberne er derimod såkaldte “beskyttede kunder”, som ikke vil påvirkes i første omgang.  

Og det bringer glæde hos AutoBranchen Danmark: 

“Vi er som branche allerede ramt af krigen på flere områder, idet energipriserne truer store dele af eftermarkedet, særligt autolakererne, og fordi problemerne med forsyninger har ført til endnu længere leveringstider på biler. Derfor er det i det mindste positivt, at det ikke tyder på, at der bliver lukket for gassen til autobranchen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør for AutoBranchen Danmark.  

Nødplan er klar

AutoBranchen har været i dialog med Dansk Erhverv om sagen og både Dansk Erhverv, Dansk Industri og myndighederne er i tæt kontakt med de virksomheder, der kan blive ramt.  

I sidste uge fastslog klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, at der er etableret en nødplan, men at den ikke aktuelt er i spil: 

“P.t. er der ikke nogen forsyningsproblemer akut på gas til Danmark. Men det er klart, at når tyskerne øger deres niveau – der er tre niveauer: early warning, alert og emergency – jamen så gør det selvfølgelig, at vi er ekstra opmærksomme,” lød det i sidste uge fra klimaministeren 

Den tyske energimyndighed Bundesnetzagentur har opfordret forbrugere og virksomheder til at forberede sig på alle scenarier. 

Den tyske kansler Olaf Scholz har fastslået, at både den tyske og den europæiske økonomi vil blive sendt ud i en recession, hvis der bliver lukket for den russiske gas ligesom han forudser, at det vil koste hundredtusindvis af arbejdspladser. Den danske finansminister Nicolai Wammen har på samme måde advaret mod, at det vil betyde recession i dansk økonomi, hvis Putin lukker for den russiske gas. 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent