Bilforhandlere

Forsamlingsforbud hæves yderligere

Et bredt flertal i Folketinget har fra den 6. maj lempet forsamlingsforbuddet og de andre corona-restriktioner yderligere. Der gælder stadig en risiko for lokale nedlukninger af bilforretninger.

Hele autobranchen har heldigvis været åben siden marts, og derfor er de største punkter i denne genåbningsaftale ikke i autobranchen. Men der er flere elementer, der har relevans for branchens muligheder for at lave arrangementer internt og eksternt.

Først og fremmest hæves det indendørs forsamlingsforbud til 25 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer. Det øgede forsamlingsforbud har ikke direkte effekt for udførslen af det daglige arbejde, da det ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet. Men det har betydning for muligheden for at lave sociale og andre typer af arrangementer.

Med aftalen om genåbning er rammerne også sat for, hvordan der kan holdes store erhvervsmøder og konferencer i de kommende måneder. Folketinget har nemlig valgt at forlænge ”det store forsamlingsforbud” på 500 personer til og med den 31. august 2021.

Der er dog allerede nu mulighed for at lave større møder og konferencer, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Det kan ske med coronapas og op til 1.000 deltagere i to sektioner á 500. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet, og uanset om det finder sted udendørs eller indendørs.

Risiko for kommunale nedlukninger

Selvom samfundet er i fuld gang med genåbning, så kan der stadig være risiko for lokale nedlukninger af bilforhandlere. Fra 9. maj er Hørsholm Kommune lukket ned fordi der er registreret mere end 250 smittede per 100.000 indbyggere. Det gælder også salgslokalerne hos kommunens bilforhandlere.

AutoBranchen Danmark kritiserer i et brev til Sundhedsminister Magnus Heunicke og Folketingets Sundhedsudvalg, at den lokale nedlukning ikke at tager højde for, at bilforhandlere oftest har få kunder på mange kvadratmeter. I vores artikel om lokale nedlukninger kan du læse mere om emnet og brevet. 

Arealkrav i salgslokalerne

 • Butikker under 2000 kvm.:10 kvm. pr. kunde.
 • Butikker mellem 2000-4999: 20 kvm. pr. kunde.
 • Butikker over 5000 kvm. kan holde åbent for op til 250 kunder ad gangen.

Krav om mundbind

I følgende situationer skal alle personer over 12 år bære mundbind eller visir, uanset om personerne står op, sidder ned og holder afstand på mere end én meter:

 • Generel ophold og færden i forretningen inkl. i loungeområde.
 • Forhandling/underskrivelse af slutseddel ved skrivebord.
 • Fremvisning af bil.
 • Ved indskrivning på værksted mv.
 • Ved gennemgang af bil, hvis dette foretages indendørs.

 Situationer, hvor mundbind eller visir ikke er et krav

 • På værksteder/lager hvor kunder ikke har adgang.
 • I kontorer hvor kunder ikke har adgang.
 • I frokoststuer.
 • Hvis medarbejdere sidder bag en plexiglasplade eller tilsvarende afskærmning, hvor kunder ikke har adgang. Kunden skal dog fortsat bære mundbind.
 • Ved kortvarig indtagelse af mad, drikke eller medicin.
 • Personer med fysiske eller mentale gener, der umuliggør brug af mundbind.

Andre krav ifm. mundbind

 • Det er virksomhedens ansvar at sikre, at kunder, ansatte og andre personer bærer mundbind eller visir efter forskrifterne.
 • Virksomheden kan bortvise personer, der nægter at efterleve reglerne.
 • Alle forretninger underlagt krav om mundbind er forpligtet til at opsætte informationsmateriale om brug af mundbind eller visir og risiko for bortvisning i og/eller uden for forretningen.
 • Personer der nægter at efterleve reglerne kan af politiet straffes med bøde på 3.000 kr. i førstegangstilfælde.
 • Virksomheder der ikke efterlever ovenstående regler straffes med bøde efter virksomhedens størrelse.

Mundbind kan både være engangs- eller stofmundbind, der sidder tæt til ansigtet, dækker næse og mund og er fastgjort bag ørene. Tilsvarende tillades visir, der dækker øjne, næse og mund. Det er butikkernes ansvar at sørge for, at der er én ansat til opsyn pr. 2.000 kvadratmeter. Hvis butikken er over 2.000 kvadratmeter, skal opsynspersonalet være synligt i åbningstiden.

Kontakt

Juridisk hotline