Arbejdsmiljø

Det er lovpligtigt for alle virksomheder med ansatte at lave en APV, en arbejdspladsvurdering, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.

APV’en skal være skriftlig og medarbejdere skal inddrages, ligesom den skal være tilgængelig for medarbejderne.

APV’en skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet og højst med tre års mellemrum.

AutoBranchen Danmark har udarbejdet skabeloner til APV’er, som er tilpasset autobranchen og som du kan bruge i dit arbejdsmiljøarbejde. Dem kan du finde her: LINK

Herunder har vi samlet nogle af de obspunkter, som er særligt relevante for virksomheder i autobranchen, når det kommer til arbejdsmiljø generelt.

Arbejdsmiljøarbejdet

I virksomheder med 1-9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed ske ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere

Alle virksomheder, der beskæftiger over 10 ansatte, skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvilket vil sige, at der skal være en arbejdsmiljørepræsentant, der sammen med arbejdsleder beskæftiger sig med arbejdsmiljøet. Du kan læse mere om reglerne for arbejdsmiljøarbejdet hos Arbejdstilsynet her.

Kontrol af friskluft-system

Et velfungerende åndedrætsværn på eksempelvis et autolakværksted er både vigtigt for medarbejdernes sundhed og lovpligtigt. Men det er langt fra altid, at der er styr på kvaliteten af den luft, der sendes ud gennem åndedrætsværnene. AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

Kemikalie-gennemgang – kemisk APV

Mange steder i autobranchen arbejdes der med farlige kemikalier. Der skal derfor udarbejdes en kemisk risikovurdering, også kendt som en kemisk APV. Man skal også udarbejde en produktliste over de kemiske produkter, der arbejdes med. Produktlisten skal sammen med produkternes sikkerhedsdatablade være tilgængelig for de ansatte.

I skal sikre, at samtlige ansatte, som arbejder med kemiske produkter, har fået en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion skal gentages jævnligt og når der sker ændringer som ansættelser og forflyttelser eller ændring af arbejdsopgaver.

Instruktionen skal være mundtlig, men også skriftlig, når det drejer sig om særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, samt særligt komplicerede arbejdsprocesser eller når det drejer sig om akut toksiske stoffer i farekategori 1, 2 eller 3 med H-sætning ‘Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt og eller indånding’ eller ‘Giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding’

AutoBranchen Danmark har udarbejdet skabeloner, som kan bruges til udarbejdelse af kemisk APV. Den kan du finde her: LINK

Derudover samarbejder AutoBranchen Danmark med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

Styren-information

Visse lakker og spartelmasse indeholder det kemiske stof styren, som er kræftfremkaldende. Det er derfor lovpligtigt, at medarbejdere, der arbejder med materialer, som indeholder over 0,1 procent styren, skal have instruktion i om information om brugen af styren. AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

Epoxy-information

Flere produkter, der bruges i autobranchen, indeholder epoxy, og der er klare krav fra Arbejdstilsynet til, hvordan arbejdet med epoxyholdige stoffer skal foregå. Det handler dels om instruktion, om korrekt brug, om sikkerhed og om bortskaffelse.

Arbejdsgiveren skal derudover sikre sig, at arbejdet med epoxyholdige stoffer kun udføres af personer, der har gennemført den lovpligtige uddannelse. AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

KMO-godkendelse

Alle, der arbejder med aircondition og køleudstyr i eftermarkedet, skal have KMO-godkendelser. Kølebranchens Miljøordning (KMO) udsteder på vegne af Miljøstyrelsen HFC-gas og SF6-gas-autorisationer samt AC EU-beviser til firmaer og personer i autobranchen. Alt arbejde med HFC-kølemidler uden autorisation er forbudt i EU.  AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

ATEX

Der skal ifølge ATEX-direktiverne laves en udvidet APV og en zoneklassificering for de områder af arbejdspladsen, hvor der arbejdes med gas, støv eller dampe, som kan skabe ATEX, altså “atmosphère explosif” – et miljø, der skaber eksplosionsfare. AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe på området. Du kan læse mere om og kontakte ABAS Miljøservice her.

Ventilation

Større ventilationsanlæg og klimaanlæg skal løbende efterses af rådgivere, der er godkendt til den specifikke opgave.

Tilsynene er lovpligtige.

Elbiler

Elbilers indtog i den danske bilpark betyder, at der bliver stillet nye krav til værksteder og lakerere. Når der arbejder med batterier med høj spænding, er sikkerheden ekstra vigtig, og derfor er der en stribe ting, du skal arbejde med i forhold til planlægning af arbejdet og indretning af arbejdsstedet, ligesom man skal være opmærksom på temperaturen i sprøjtekabinen. Du kan læse mere om de nye krav, som elbilerne stiller til eftermarkedet her: https://autobranchendanmark.dk/vidensbank-groennebiler/vaerksted/

Øvrige eftersyn

Der er en række lovpligtige eftersyn, som man skal have styr på som autoværksted eller autolakerer. Det gælder foruden ovennævnte bl.a. kompressoreftersyn samt eftersyn af lift og porte.

KS 2000

AutoBranchen Danmark certificerer værksteder, autolakerere og karrosseriteknikere efter certificeringsordningen KS2000, der er det mest udbredte system til kvalitetsstyring inden for eftermarkedet. KS 2000, der også beskæftiger sig med miljøstyring, hjælper dig og din virksomhed med at drive en sund og bæredygtig forretning. Det gælder i forhold til medarbejdere, kunder, forsikringsselskaber og øvrige samarbejdspartnere. Du kan læse mere om KS2000-certificeringen her.

Generelle krav til autobranchen og eftermarkedet

Der er en række lovpligtige krav til autobranchen og eftermarkedet, som ikke decideret handler om miljø og arbejdsmiljø. Det drejer sig bl.a. om opbevaring af kopier af svendebreve og – for udvalgte medarbejdere – kørekort, ligesom det drejer sig også om opbevaring af ansættelsesaftaler og elevaftaler

Er du i tvivl eller vil du sikre dig, at du har styr på alle detaljer, kan du altid bestille en KS2000-certificering gennem AutoBranchen Danmark.