Miljøtilsyn

Landets kommuner har i forhold til autoværksteder og autolakererier pligt til at gennemføre et miljøtilsyn, hvor der ses på alle miljøforhold, mindst én gang hvert sjette år.

Miljøtilsyn gennemgår typisk forhold omkring spildevand, luftemissioner, dvs. udledning af luftbårne stoffer til omgivelserne, støj, sortering og bortskaffelse af affald, tømning af olieudskiller, oplagring af farligt affald, olie og kemikalier og endelig tankanlæg til brændstof, herunder olietanke.

Når man skal have regelmæssigt miljøtilsyn med sin virksomhed, er det virksomheden selv, der skal betale for miljøtilsynet, herunder også myndighedernes forberedelse af tilsynet og afrapportering.

Timesatsen reguleres årligt og er i 2023 på 451,36 kroner. Du kan læse mere om brugerbetaling her.

Hvis miljøtilsynet viser, at man ikke lever op til miljøkravene, kan det i sidste ende betyde en politianmeldelse.

ABAS Miljøservice

ABAS Miljøservice, der er grundlagt af medlemmer af AutoBranchen Danmark, er en non-profit-virksomhed, der hjælper dig med dit miljøarbejde og rådgiver dig i, hvordan du overholder reglerne bedst muligt.