Myndighedernes miljøkrav til autobranchen

Miljømyndighederne har helt grundlæggende ret til at stille krav om, at virksomheder i autobranchen – ligesom det er gældende for andre brancher – anvender den mindst forurenende teknologi og/eller den bedst mulige rensning.

Overordnet set skal autoværksteder, herunder også autolakererier, etableres og drives efter de regler, som der fremgår af Miljøministeriets autoværkstedsbekendtgørelse.

Også autoværksteder uden fast adresse, men hvor arbejdet foregår hos kunden eller på andre varierende lokationer, er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

Lokaler til salg af nye og brugte biler er ikke omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen kan man læse de regler, der er for beliggenhed af virksomheden, ligesom der er regler for støj, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Man kan også læse mere om branchen miljøpåvirkning og tilsynet med den i Miljøstyrelsens brancheorientering, som kan læses her.

Eksempelvis skal autoværksteder mv., som ønsker at aflede spildevand fra dets produktion til det offentlige kloaksystem, søge om tilladelse til det, ligesom spildevandet skal forrenses og der som udgangspunkt skal installeres olieudskiller eller biorenseanlæg på afløb fra autoværksteder.

Autoværksteder mv. skal også udforme arealer, hvor der forekommer eller er risiko for ikke uvæsentligt spild af olie og kemikalier, på en sådan måde, at spildet kan holdes inde for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til hverken jord, overfladevand, grundvand eller kloak.

Hvis man ønsker at oprette, udvide eller flytte et autoværksted eller et autolakereri skal det anmeldes til den lokale kommune. Du skal anmelde det til kommunen, hvis du eksempelvis udfører maskinel slibning, pladearbejde, mekanisk autovask, sandblæsning, svejsning, undervognsbehandling, dækskift, batteriskift, autolakering, polering, motorservice og en række andre ting.

ABAS Miljøservice

ABAS Miljøservice, der er grundlagt af medlemmer af AutoBranchen Danmark, er en non-profit-virksomhed, der hjælper dig med dit miljøarbejde og rådgiver dig i, hvordan du overholder reglerne bedst muligt.