Klimaregnskab Er grønne biler mere klimavenlige? Rene elbiler er mere klimavenlige end pluginhybrider og fossilbiler. Det er bevist i adskillige undersøgelser. Men man kan ikke sætte et præcist tal på, hvor meget mere klimavenlige elbiler er. Det afhænger blandt andet af modellerne og elproduktionen, ligesom udviklingen går så hurtigt, at tallene hele tiden ændrer sig. Pluginhybrider skal lades op ofte for at være klimavenlige Som grønne biler medregnes også pluginhybrider, men dette udfordres fra flere sider og kan ændre sig politisk. Hvis ikke pluginhybriden lades op med el eller det kun sker i begrænset omfang, men i stedet blot kører på fossile brændsler, er…