Når du vil ansætte en elev eller lærling i din virksomhed

For virksomheder

Sådan gør du

Når du vil ansætte en elev eller lærling i din virksomhed, skal du gøre dig klart, hvilken type af lærling, du ønsker.

Virksomhed og elev indgår en uddannelsesaftale for uddannelsens forløb. Aftalen gælder både praktik og de skoleophold, der er under uddannelsen. Virksomheden har ansvaret for, at eleven når de mål, der er for uddannelsen.

 1. Find den uddannelse, du gerne vil have lærlinge inden for.
 2. Er din virksomhed godkendt som uddannelsessted? Eller hjælper vi dig videre.
 3. Find lærlingen.
 4. Udfyld uddannelsesaftalen og send den til den erhvervsskole, I har aftalt.

Nu er I klar til at begynde.


Tips til at finde den rette lærling

 • Tjek om I har ufaglærte ansatte, som I kan tilbyde videreuddannelse
 • Brug www.lærepladsen.dk
 • Hold løbende kontakt med erhvervsskolerne – ikke kun den lokale
 • Vær åben over for alle kandidater uanset alder, køn og etnicitet
 • Vær åben for samarbejde med folkeskoler
 • Tag imod erhvervspraktikanter fra de lokale grundskoler
 • Tilbyd fritids- og feriejob til unge – også dem fra gymnasiet
 • Tilbyd ufaglærte job til unge – også studenter, som holder sabbatår
 • Tag initiativ og byd ind, hver gang I møder en mulig lærling eller elev
 • Husk, at jeres nuværende lærlinge og elever er jeres bedste ambassadører

Kend din lærling

EUD

Efter grundforløb, hvor eleven er kommet i gang med de grundlæggende emner, skal eleven have en læreplads til sit hovedforløb. Under hovedforløbet er eleven på skole i kortere perioder.

Størsteparten af autobranchens lærlinge tager uddannelsen som EUD, der er den helt almindelige erhvervsuddannelse.

EUX

Hvis din lærling er bogligt stærk, kan han eller hun vælge sin erhvervsuddannelse som EUX. Det betyder, at lærlingen foruden sin erhvervsuddannelse også har fag på gymnasieniveau, og reelt tager en to-årig gymnasial uddannelse sammen med sin erhvervsuddannelse. For eleven giver det flere muligheder og nemmere adgang til fx videregående uddannelser.

Lærlingen har længere skoleperioder. Skole og arbejde veksler med seks måneders ophold. Flere og flere virksomheder er glade for EUX-lærlinge. Det kan være en fordel at ansætte to EUX-elever sammen, da de så kan skiftes mellem skole og arbejde, så den ene altid er i virksomheden, når den anden er på skole.

Ny mesterlære

Med Ny mesterlære bruger lærlingen mere tid på arbejdspladsen og mindre tid på erhvervsskolen. Elevens grundforløb er skiftet ud med praktisk oplæring i en virksomhed. Lærlingen skal ved en prøve vise, at han eller hun er klar til hovedforløb.

På hovedforløbet foregår uddannelsen som ved EUD med kortere skoleophold spredt ud over uddannelsesperioden.

Flere og flere virksomheder uddanner karrosseriteknikere og autolakerere via Ny mesterlære.

Læs mere om Ny mesterlære på Undervisningsministeriets hjemmeside.


  Nyttige links

  Undervisningsministeriets guides til ansættelse af elever

  Blanketter til uddannelsesaftaler

  Digitale uddannelsesaftaler

  Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser

  Regler for voksenlærlinge (over 25 år)