Bachmann/Partners 10% rabat på timepriser Gratis telefonisk konsultation med Diana Mønniche om en sag (max 15 min.) Møde af op til 1 times varighed hos Bachmann/Partners for at afdække grundlaget ift. til en egentlig sag Speciale i skat, afgifter og leasing Vilkårene for Bachmann Partners juridiske rådgivning Bachmann Partners honorar beregnes i hver sag på grundlag af en samlet bedømmelse af de forhold, der gør sig gældende i den enkelte sag. I bedømmelsen indgår den tid, der er medgået ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede…