Teknologisk Institut 23,7% rabat på værktøjskontrol 20% rabat på reparationskontrol Som medlem af AutoBranchen Danmark kan du få Teknologisk Institut til at kontrollere et eller flere værksteder. Ordningen består af to elementer Værktøjskontrol, der kontrollerer udstyret på de mekaniske værksteder Reparationskontrol, der kontrollerer udførte mekaniske reparationer og service Aftalen omfatter også evaluering og produktudvikling, så kontrollen til enhver tid modsvarer kravene i AutoBranchen Danmarks kvalitetsstandard og værkstedernes behov. For bilhuse med flere afdelinger giver Teknologisk Instituts udstyrs-web et overblik over hvor et givet udstyr befinder sig. Værkstedet kan lægge andet udstyr ind i udstyrs-webben og sikre rettidig kontrol/service af det…