Bilforhandlere

Fristen for indberetning til hjælpepakker rykkes

Hvis du har brugt corona-hjælpepakkerne i foråret 2020 skal du snart indberette til Erhvervsstyrelsen. Fristen var oprindeligt den 30. september.

33.600 virksomheder mangler fortsat at indberette dokumentation for de corona-hjælpepakker, de fik del i i foråret 2020. Det svarer til ca. en tredjedel af 93.000 virksomheder, der modtog lønkompensation, kompensation for faste udgifter og kompensation til selvstændige i foråret og sommeren 2020.

De virksomheder, der ikke har indberettet sin dokumentation til oprindelige frist den 30. september, vil modtage en påmindelse fra Erhvervsstyrelsen om at indberette senest den 30. oktober 2021. Udbetaleringerne i 2020 var baseret på et skøn, derfor kan der være behov for regulering af den udbetalte dokumentation. Det kan både være en økonomisk fordel og ulempe for de pågældende virksomheder.

Hvis den påkrævede dokumentation ikke indberettes, kan Erhvervsstyrelsen kræve, at hele kompensationsbeløbet tilbagebetales. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der vil være mulighed for afdragsordninger til virksomheder, der ikke har mulighed for at tilbagebetale en eventuel difference mellem den berettigede og udbetalte kompensation.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper