Bilforhandlere

Giver du garanti? Så læs med hvis du vil undgå bøder

Der skal følge en garantierklæring med, hvis du sælger biler med garanti. Der er specifikke krav til indholdet og du risikerer bøder, hvis der ikke følger en korrekt garantierklæring med.  

Ved en fejl eller mangel på en vare er købelovens udgangspunkt, at fejlen var til stede, da kunden købte varen. Forhandleren skal derfor rette op på alle fejl og mangler, som har vist sig i den periode, og som han ikke er i stand til at bevise, at kunden selv er skyld i. Går varen derimod i stykker efter 12 måneder, er det kundens opgave at bevise, at fejlen var til stede på leveringstidspunktet.  

Reklamationsretten på 24 måneder er en rettighed efter købeloven, men forhandlere kan også vælge at give en handelsmæssig garanti (tillægsgaranti), hvilket mange forhandlere vælger at tilbyde. Her er det vigtigt at være opmærksom på reglerne ifølge Zeynep Ari Kilic, jurist hos AutoBranchen Danmark. 

”Den handelsmæssige garanti er frivillig, så det er op til forhandleren, hvilke egenskaber ved varen, som garantien skal dække. Vores medlemmer, der giver supplerende garantier, skal være opmærksomme på, at det altid er forhandleren, der skal bevise, at skaden ikke er dækket af garantien. Derfor skal forhandleren lave sit forarbejde for at undgå utilfredse kunder og en bøde på 15.000 kr. Bøden kan stige yderligere i gentagelsestilfælde”, fortæller Zeynep Ari Kilic. 

Betingelserne for en garanti 

Når forhandlere vælger at udstede garantier, skal de være opmærksomme på, at garantien er bindende for forhandleren, og at den ikke indskrænker kundens rettigheder mod forhandleren ift. købeloven.  

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, når der laves en garantierklæring. For det første skal garantierklæringen være på et klart og forståeligt sprog, ligesom det skal fremgå, at garantien er omkostningsfri for kunden. For det andet skal garantigiveren beskrive proceduren for, hvordan kunden kan benytte den handelsmæssige garanti. Slutteligt skal vilkårene samt betegnelsen på de produkter, som den handelsmæssige garanti dækker også specificeres. 

Zeynep Ari Kilic forklarer om reglerne: 

”Det er vigtigt at betingelserne for garantien bliver markedsført på lige vilkår med resten garantien. Det er også vigtigt, at der laves en garantierklæring, hvori forhandleren beskriver, hvilke dele af varen, der dækkes af garantien. Hvis der blot skrives hele bilen, risikerer man også at give garanti på viskerblade og pærer, hvilket de færreste forhandlere ønsker.” 

Medlemmer af AutoBranchen Danmark kan gøre brug af denne garantierklæring. 

Ønsker vores medlemmer yderligere gennemgang af reglerne eller har spørgsmål til garantierklæringer, opfordres de at kontakte vores jurister på jura@abdk.dk 

Kontakt

Juridisk hotline