Bilforhandlere

Har du 50+ ansatte? Så skal du til at lave en whistleblowerordning

Til december skal alle virksomheder med 50 eller flere ansatte give medarbejdere mulighed for at indrapportere om kritisable forhold i virksomheden via en uafhængig whistleblowerordning.

Som AutoBranchen Danmark har beskrevet ifm. Folketingets vedtagelse af EU’s whistleblowerdirektiv i 2021, skal virksomheder med 50-249 medarbejdere indføre en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.

Formålet med ordningen er at sikre de ansatte en mulighed for at indberette ulovlige og alvorlige forhold mundtligt og skriftligt. De forhold kan bl.a. inkludere chikane, seksuelle krænkelser eller mistanke om økonomisk eller en kriminalitet i virksomheden.

Det er afgørende, at ordningen bliver let tilgængelig for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre aktører, der med rette kan have mistanke om denne type forhold i virksomheden. Derfor bør informationer om whistleblowerordningen gøres tilgængelig på eksempelvis hjemmeside, evt. intranet eller lignende steder.

Whistleblowerordningen skal drives af en upartisk person eller afdeling i virksomheden eller en upartisk tredjeperson fx en advokat. Enhver form for repressalier imod medarbejdere, der benytter whistleblowerordningen, er ulovlige med undtagelse af, hvis medarbejderen inkriminerer sig selv.

Formalia om ordningen

Når en person har benyttet ordningen, skal administratoren af ordningen senest bekræfte modtagelsen senest syv dage efter indberetningen er foretaget. Samtidig skal der hurtigst muligt og senest tre måneder efter responderes på indberetningen med begrundelser for enten at gå videre med eller afvise sagen.

Hvis virksomheden vælger at bryde loven ved at foretage repressalier mod medarbejderen, er denne berettiget til godtgørelse eller genansættelse ved fyring.

Kontakt AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling, hvis du vil høre mere om ordningen eller ønsker hjælp til etablering.

Kontakt

Juridisk hotline