Bilforhandlere

Har du styr på reglerne for afhjælpning ved tvister efter et bilsalg?

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling får en del henvendelser om det at afhjælpe bilkøbere ved fejl og mangler. Derfor vil jeg her kort gennemgå praksis på området og referere til, hvordan Ankenævn for Biler typisk ser sager med afhjælpning – og ikke mindst afhjælpningen inden for rimelig tid.

På overordnet niveau: En bilkøber i Danmark kan ophæve købet, hvis bilen har en såkaldt væsentlig mangel. Et køb kan også ophæves, hvis forhandleren ikke udbedrer bilens mangler inden for rimelig tid.

Afhjælpning inden for rimelig tid betyder, at afhjælpningen skal ske inden for det tidsrum, som det normalt vil tage at udbedre manglen. Det er vigtigt at pointere, at et bilkøb ikke kan ophæves, hvis forhandleren tilbyder afhjælpning af manglen, og at tilbuddet sker inden for rimelig tid.

Retten til afhjælpning

Bilforhandlere og værksteder har altid det, man kalder afhjælpningsret. Dette vil sige, at hvis man har mulighed for at undersøge bilen, finde frem til problemet og løsningen, har man ret til det, før forbrugeren kan gøre nogen anden form for beføjelser gældende. Dog stadig med bemærkningen om, at afhjælpning skal ske inden for rimelig tid.

I vurderingen af ”rimelig tid” skal man også medregne antal afhjælpningsforsøg, som bruges på at afhjælpe en mangel. I købeloven henvises der kun til ét afhjælpningsforsøg, men ved ophævelse af bilhandler ses i praksis op til fire afhjælpningsforsøg. Det varierer fra sag til sag, og i sidste ende er det en konkret vurdering.

Det siger Ankenævn for biler

Flere sager om afhjælpning er endt i Ankenævnet for Biler, og her har ankenævnet taget stilling til antal afhjælpningsforsøg og tiden for de forskellige reparationsforsøg. Forbrugerne i sagerne mener typisk, at han eller hun kan ophæve handlen, mens sælgeren mener, at han/hun har ret til at få kigget på bilen én enkelt gang mere.

Ankenævnet for Biler har flere gange afvist yderligere afhjælpning fra forhandlerne, hvis der allerede er gennemført tre afhjælpningsforsøg. Det betyder dog ikke, at Ankenævnet har glemt det tidsmæssige aspekt af afhjælpningen.

Er en sag med tvister om afhjælpning derfor allerede endt i Ankenævnet for Biler, kan man ikke bare vælge at tilbyde afhjælpning, fordi muligheden kan forpasseret, hvis der ikke er blevet afhjulpet inden for ”rimelig tid”.

Kun forbrugeren kan ophæve handlen

En sidste og vigtige krølle er, at det kun er køberen/ forbrugeren, der kan ophæve et bilkøb. Dermed kan forhandleren ikke påtvinge en ophævelse. Hvis køberen i stedet vil have afhjulpet manglen, har køberen krav på det, medmindre afhjælpningen giver forhandleren uforholdsmæssige omkostninger. Sidstnævnte forekommer dog sjældent i praksis.

Kontakt

Juridisk hotline