Jura

Har en forhandler pligt til at oplyse om en elbils faser?

Spørgsmålet om en forhandlers pligt til at oplyse om en elbils fase har været centrum i to sager fra Ankenævn for Biler med to vidt forskellige udfald. Begge sager involverede importerede elbiler, begge 1-fasede.