Bilforhandlere

Hjælpepakker: Selvstændige skal snart indberette til Erhvervsstyrelsen

Senest den 30. juni 2021 skal virksomheder, der har modtaget kompensation til selvstændige, lave deres slutafregning til Erhvervsstyrelsen.

Selvom der først er frist for indberetning den 30. juni, opfordrer Erhvervsstyrelsen allerede nu de 130.000 virksomheder, selvstændige og freelancere, der har fået kompensation til at indberette deres dokumentation for den kompensation, som de har modtaget. Ifølge styrelsen kan der komme pres på it-systemerne, når fristen den 30. juni 2021 nærmer sig, derfor kan der opstå kø på selvbetjeningsløsningen og på den personlige hotline.

Hurtigere tilbagemelding

Jo før der indberettes, jo før kan styrelsen give den første tilbagemelding. Når du har indberettet din dokumentation, modtager du nemlig helt automatisk en foreløbig opgørelse baseret på dine indtastninger. Den foreløbige opgørelse kan give dig en indikation af, hvordan du er stillet.

Den endelige opgørelse ­– som er den gældende – får du, når Erhvervsstyrelsen har gennemgået din indberetning.

God tid til vejledning og opfølgning

Din indberetning til slutafregning tager udgangspunkt i forskellige oplysninger om virksomheden og dens regnskab. Hvis du undervejs kommer i tvivl om noget – eller har brug for at finde andre oplysninger frem – er det godt at have tid til at få det på plads.

Hvis du giver dig selv tid til det, har Erhvervsstyrelsen også en række tilbud om hjælp og vejledning som fx webinarer om slutafregning, hvor du kan blive klogere på, hvordan indberetningen foregår.

Undgå at overskride fristen

Hvis du indberetter din dokumentation for sent og overskrider fristen den 30. juni 2021, skal hele det udbetalte kompensationsbeløb betales tilbage. Det gælder også, selv om du normalt ville have haft ret til den udbetalte kompensation.

Hvis slutafregningen viser, at du har modtaget for meget kompensation, skal den overskydende kompensation betales tilbage. Skal der tilbagebetales beløb over 10.000 kr., er det muligt at få en afdragsordning, der løber i et år.

Her er en guide fra Erhvervsstyrelsen til at komme i gang med slutafregning:
Se den her

Kontakt

Juridisk hotline