Bilforhandlere

Højesteret konfiskerer leasingbil

Den første kendelse fra Højesteret om vanvidskørsel er blevet afsagt, da en leasingbil blev konfiskeret. Højesteret afviser, at konfiskation skulle være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 

Domstolen skulle tage stilling til, om en leaset bil skulle konfiskeres efter leasingtagerens ægtefælle, kørte med 103 km/t i en 50 km/t-zone på Englandsvej på Amager. Forseelsen skete kort efter lovgivningen om vanvidskørsel trådte i kraft den 31. marts 2021. Leasingselskabet, der havde leaset bilen til leasingstagers arbejdsplads, krævede bilen udleveret mod sikkerhedsstillelse.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er skuffet over kendelsen: 

”I AutoBranchen Danmark er vi uforstående og skuffede over Højesterets afgørelse. Det er uforståeligt, at et leasingselskab bliver straffet for, hvad deres kunder begår af forseelser i trafikken. I dette tilfælde er det endda en ægtefælle til leasingtageren, der har kørt vanvidskørsel, det er ikke muligt at gardere sig imod som leasingselskab.” 

Konfiskation var i tråd med lovgivningen 

I sagen vurderede Højesteret, at konfiskationen af leasingselskabets bil ikke er i strid med EU-retten eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som flere organisationer og jurister ellers har sat spørgsmålstegn ved. 

I kendelsen udtalte Højesteret, at beslaglæggelse var retmæssig, og at hverken den danske ordning om konfiskation hos tredjemand eller beslaglæggelsen i det konkrete tilfælde var i strid med EU-retten om grundlæggende rettigheder eller menneskerettighedskonventionen. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Zeynep Ari Kilic, fortæller om sagen.  

”Ved vanvidskørsel skal der efter færdselsloven ske beslaglæggelse af køretøjet på stedet med henblik på konfiskering i en senere retssag. Det gælder også selvom køretøjet ejes af en anden end føreren. Det gælder dog ikke, hvis konfiskation må anses for ”uforholdsmæssigt indgribende for ejeren” og dennes økonomiske stilling, dvs. ejerens mulighed for at opkræve sit tab hos bilisten,” siger Zeynep Ari Kilic. 

”I denne sag er der ikke omstændigheder, der giver grundlag for at antage, at leasingtagerens arbejdsplads vil lide et økonomisk tab, og leasingtagerens ægtefælle har forklaret, at hvis han bliver tunget til at betale erstatning til arbejdspladsen, vil det ikke være nemt, men det vil ikke være umuligt for ham at betale beløbet. Det er på denne baggrund, at Højesteret fandt, at konfiskation ikke ville være ”uforholdsmæssigt indgribende” overfor leasingtagers arbejdsplads.”  

AutoBranchen Danmark opfordrer medlemmerne til at gøre brug af tro- og loveerklæring forinden udlevering af køretøjet for at gardere sig imod lignende sager. Det skal dog understreges, at en tro- og loveerklæring kan stille jer bedre i en retssag, men det er ikke en garanti for at undgå konfiskation. 

Kontakt

Juridisk hotline