Bilforhandlere

Husk at omregistrere jeres IVS til et ApS inden 15. oktober og undgå tvangsopløsning

Det er politisk bestemt, at iværksætterselskaberne skal sløjfes. Det betyder, at de såkaldte iværksætterselskaber (IVS) skal opløses eller laves om til anpartsselskaber (ApS), og det skal ske inden den 15. oktober 2021, hvis IVS’et skal undgå tvangsopløsning.

“Myndighederne har vurderet, at risikoen for svig, skatte- og afgiftsrestancer er væsentlig større ved iværksættervirksomhederne, og derfor lukker man den selskabsform. I stedet vil man have dem omlagt til anpartsselskaber, men det kræver væsentlig mere startkapital, og fremadrettet bliver det 40.000 kroner, som anpartsselskabet skal kunne stille i selskabskapital. Dog er det gebyrfrit at omlægge et IVS til et ApS”, forklarer Ida Nynne Daarbak Reislev, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Kontakt

Juridisk hotline