Denne nyhed har tidligere været bragt på AutoBranchen Danmarks hjemmeside, men er fortsat relevant. Husk at gøre opmærksom på, at forbrugere kan klage til Ankenævn for biler, hvis der opstår tvister.

 

Særlig informationspligt på hjemmesiden pr. d. 1. oktober 2015

Fra d. 1. oktober 2015 har erhvervsdrivende, som sælger varer og tjenesteydelser til forbrugere, pligt til at give forbrugerne oplysning om, hvor der kan klages til over en uenighed mellem forbrugeren og den erhvervsdrivende.

Vi anbefaler, at medlemsvirksomheder, som sælger, reparerer og servicerer biler for forbrugere, oplyser på hjemmesiden, at forbrugere kan klage til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, som har hjemmesiden bilklage.dk, over køb og reparation af biler og til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, som har hjemmesiden forbrug.dk, over køb af udstyr og tilbehør til biler.

Ifølge loven skal informationen være klar, forståelig og lettilgængelig på hjemmesiden, og hvis det er relevant, i den erhvervsdrivendes generelle aftalevilkår.

Hvis en uenighed mellem en forbruger og den erhvervsdrivende ikke løses, skal forbrugeren også have samme oplysninger på papir eller pr. mail.

Grov eller gentagen overtrædelse af reglen straffes med bøde.

Læs mere om loven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

GUIDE-BOKS: Sådan gør du

  1. Oplys følgende eller lignende tekst på hjemmesiden:

”Forbrugere kan klage til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, bilklage.dk, over køb og reparation af biler og til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, forbrug.dk, over køb af udstyr og tilbehør til biler.”.

Gerne med et lille ikon eller billede sammen med linket.

  1. Teksten behøver ikke at være på forsiden af jeres hjemmeside, men ifølge loven skal informationen være klar, forståelig og lettilgængelig. Det betyder, at I kan placere teksten fx under fanen ”Information”, ”Kontakt og info” eller lignende.
  2. Hvis en forbruger reklamerer til jer, og sagen ikke løses, skal forbrugeren på papir eller pr. mail have oplysningerne nævnt under pkt. 1.