Bilforhandlere

Huskeregler ved udlejning af biler på gule plader

AutoBranchen Danmarks jurister får jævnligt henvendelser fra medlemmer, der skal udleje biler på gule plader til kunder. Derfor kommer her en opdatering og en påmindelse om reglerne.  

”Skal du udleje biler på gule plader til private forbrugere, er det en forudsætning, atdu er registreret som udlejningsvirksomhed, der korttidsudlejer biler på gule plader til private forbrugere. Hvis der ikke er tale om en udlejningsvirksomhed er retsstillingen en anden, og så gælder der andre regler,” siger Hadeel Barakji, jurist i AutoBranchen Danmark. 

”I korte træk kan man slå fast, at der ikke er behov for brug af dagsbeviser eller andet, hvis I korttidsudlejer gulpladebiler til private forbrugere, da de private forbrugere ikke er registrerede brugere af køretøjet. Desuden vil deres private anvendelse som lejere være led i udlejeres erhvervsmæssige virksomhed, fortsætter Hadeel Barakji.  

Ved korttidsudlejning forudsætter man, at lejeperioden er mindre end 30 dage, og så bliver lejeren ikke registreret som bruger i Motorregistreret – er der derimod tale om en udlejning i 30 dage eller mere, skal lejeren registreres som bruger af bilen, og der er i givet fald ikke tale om korttidsudlejning. 

”Hvis bilen på gule plader bliver korttidsudlejet og anvendt privat af virksomhedens indehaver, medarbejdere eller andre, vil der ikke være tale om udlejning som led i erhverv, og I skal dermed betale privatbenyttelsesafgift, jf. vægtafgiftslovens § 2 a, stk. 2, fortæller Hadeel Barakji. 

I situationer, der rækker ud over dette, vil brugen af bilen være erhvervsmæssig. Det faktum, at gulpladebilen under den erhvervsmæssige udlejning anvendes privat af lejer, er netop led i udlejers erhvervsmæssige virksomhed. Dette kan også udledes af, at lejeren ikke er registreret som bruger i Motorregistreret. 

Sondringen går på, at brugeren og den registrerede ejer af gulpladebilen skal være to forskellige personer, før man kan sige, at bilen er udlejet som led i erhverv. Hvis den registrerede ejer også er bruger af gulpladebilen og anvender den privat, vil det ikke anses som led i erhverv, da ejeren derfor kun må bruge den til erhvervsmæssigt formål. 

Kontakt

Hadeel Barakji

Jurist