Bilforhandlere

Hvordan kan agentmodellen ændre din forretning?

Det fortalte vores konkurrenceadvokat om på tre møder for AutoBranchen Danmarks medlemmer. Konklusionen er, at forhandlere vil få færre rettigheder og mindre kontrol. Til gengæld reduceres risikoen.  

Den 3. og 4. november afholdt AutoBranchen Danmark tre medlemsmøder med fokus på agentmodellen. Møderne fandt sted hos Max Due i Køge, Bjarne Nielsen i Herning og Autoforum i Middelfart. Formålet med mødet var at give deltagerne indsigt i, hvordan de er stillet, hvis de bliver agenter for en bilproducent eller importør.  

Møderne startede med, at adm. direktør Gitte Seeberg gav et overblik over den aktuelle politiske situation for branchen, og hvorfor bilproducenterne overvejer, tester og går agentvejen. Ifølge Gitte Seeberg ønsker bilproducenterne større kontrol over værdikæden, bedre mulighed for at strømline kundeoplevelsen og bedre muligheder for indsamling af data.  

Advokat fortalte, hvordan agenter er stillet juridisk.  

For første gang deltog AutoBranchen Danmarks eksterne konkurrenceadvokat Asbjørn Fallesen fra Honoré, Fallesen & Andersen advokatfirma. Han er specialist bl.a. i konkurrenceret og EU-ret.  

Asbjørn Fallesen startede med at fortælle, hvordan forhandlerne er stillet i dag over for importørerne/producenterne. I dag er salg af biler underlagt gruppefritagelsen for motorkøretøjer (MVBER), der er en undtagelse fra EU’s konkurrenceregler, der er specifikt designet til autobranchen. Det betyder, at salg af biler i dag er undtaget fra store dele af konkurrencereglerne, så længde ingen af parterne har en markedsandel (af det samlede bilmarked) på 30 procent eller derover.  

Hvis forhandlerne overgår til at blive agenter, vil agenterne med enkelte undtagelser slet ikke være omfattet af konkurrencereglerne. Fordelen for agenterne er, at de ikke vil have nogen former risici ved at sælge biler på vegne af en importør eller producent, fordi agenten ”blot” formidler salget. Tilsvarende vil agenturgiver (producent/importør) skulle stille varer, udstyr mv. til rådighed.  

Pas på falske agentaftaler 

Asbjørn Fallesen understregede på møderne, at man ikke bliver agent, fordi det står i en kontrakt. Hvis man er ”ægte” agent, må man ikke have nogen form for økonomisk risiko, medmindre agenten selv udviser skødesløshed. Agenturgiveren vil skulle stille alle varer og alt udstyr til rådighed samt betale omkostningerne i forbindelse med salget og markedsføringen.  

I de mange såkaldte agentaftaler som Asbjørn Fallesen har gennemlæst, vurderer han, at tre fjerdedele af de kontrakter, der kaldes agentaftaler reelt, ikke er agentaftaler. Det er ”falske agentaftaler”. Hvis man som forhandler underskriver en falsk agentaftale med importøren, risikerer man at være underlagt et helt andet regelsæt end det, der står i kontrakten, fordi man juridisk set stadig vil være forhandler.  

Den falske agentkontrakt kan give forhandleren en række juridiske fordele, men det indebærer også en risiko for, at agenten sammen med importøren/producenten medvirker til fx ulovlig prissætning af varerne. Det skyldes, at falske agentaftaler stadig er forhandlerkontrakter, og derfor skal følge EU’s konkurrenceregler.  

Vær opmærksom hvis du både er agent og forhandler 

Advokaten påpegede også, at forhandlerne skal være særligt opmærksomme, hvis de både er agenter og forhandlere på samme tid for den samme producent eller importør. Det kan være flere faldgruber, men der kan også være fordele, fx at agenturgiveren skal betale for uddannelse af sælgere, der måske også skal sælge for den del af forretningen, der er forhandler. Den udgift ville normalt ligge hos forhandleren.  

Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark, advokat Abid Khan, deltog på alle møderne og opfordrer medlemmer, der bliver tilbudt agentaftaler til at kontakte AutoBranchen Danmark.  

”Overgangen til agentmodellen er kompleks og har mange kringlede detaljer, der kan være afgørende for både indtjening, og om et bilhus overholder lovgivningen. Derfor er det vigtigt, at I får læst jeres kontrakter igennem hos AutoBranchen Danmark, så I får klarhed over, om I bliver ægte agent, delvis agent eller falsk agent”, siger Abid Khan.  

Kontrakter kan sendes til Abid Khan på akh@abdk.dk eller jura@abdk.dk 

Er du interesseret i at komme til et medlemsmøde om agentmodellen næste gang, vi holder dem, kan du skrive til Louise på lst@abdk.dk 

 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat