Bilforhandlere

Hvornår har kunden reklameret i rimelig tid?

Tidspunktet for en kundes reklamationer er afgørende for, hvilke forpligtelser din virksomhed har. Her får du overblikket over reglerne.   

AutoBranchen Danmark behandler løbende sager om reklamationer, hvor et centralt spørgsmål er, om kunden har reklameret inden for rimelig tid. For nyligt vandt et medlem af AutoBranchen Danmark en sag om dette ved Ankenævnet for biler, hvor AutoBranchen Danmark havde rådgivet medlemmet.  

Passiv kunde mistede mulighed for at reklamere 

I sagen fik medlemmet medhold i, at kunden ikke havde underrettet bilforhandleren om fejlen inden for rimelig tid således, at forhandleren ikke fik mulighed for at afhjælpe en eventuel mangel.  

Ankenævnet lagde vægt på, at årsagen til den konstaterede fejl skyldes forhold, som blev konstateret allerede i august 2021. Kunden havde på trods af advarslen i forbindelse med et værkstedsbesøg forsat kørslen i næsten fire måneder, indtil bilen igen blev indleveret til undersøgelse ved tredjemandsværksted i november 2021. Kunden havde ikke reklameret til bilforhandleren i perioden, hvorfor bilforhandleren først blev bekendt med forholdet, da sagen blev indgivet til ankenævnet i december 2021. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark Zeynep Ari Kilic uddyber her afgørelsen: 

”Afgørelsen blev givet efter § 81 i den gamle købelov, der var gældende indtil 1. januar. Her fremgik det, at køberen som udgangspunkt mistede adgangen til at påberåbe sig manglen, hvis køberen ikke reklamerede inden rimelig tid efter at have opdaget manglen. Forbrugerens passivitet og fortsatte brug af bilen efter, at manglen er blevet opdaget, vil kunne anses som en accept af at beholde den solgte bil. I så fald blev forbrugeren afskåret fra at kræve omlevering eller ophæve købet.”  

Reglerne for reklamation inden for rimelig tid er de samme i den nye købelov, men der gælder andre regler, hvis fejlen drejer sig om digitalt indhold eller en digital tjeneste. I disse tilfælde vil en fejl ikke have en reklamationsfrist i hele den periode, hvor indholdet eller tjenesten skal leveres i henhold til aftalen.  

Bliver en digital ydelse leveret over en tre-årig periode, har forbrugere mulighed for at kunne reklamere i hele perioden.  

Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig. 

 

Kontakt

Juridisk hotline