Bilforhandlere

Hvornår skal du betale ny registreringsafgift?

Du kan risikere at skulle betale ny registreringsafgift, hvis et køretøj har haft en betydelig reparation eller ombygning. Her får du overblikket over, hvornår der skal betales ny registreringsafgift. 

På importerede og fabriksnye biler betales registreringsafgiften på det tidspunkt, hvor bilen bliver afgiftsberigtiget. Hvis du så senere ændrer bilen ved ombygning eller reparation, kan det efter omstændighederne medføre, at bilen ikke længere er den samme i afgiftsmæssig henseende. Sådanne biler siges at have mistet deres afgiftsmæssige identitet, og derfor skal der betales ny registreringsafgift, før bilen lovligt kan tages i brug på de danske veje. Når det sker, går den tidligere betalte registreringsafgift tabt, da bilen, som afgiften var betalt for, ikke længere eksisterer i afgiftsmæssig sammenhæng. 

Om identitetstab og undtagelserne til reglerne oplyser jurist Zeynep Ari Kilic:  

”Hovedreglen er, at betydelige reparationer og ombygninger fører til afgiftsmæssigt identitetstab. Der er dog nogle undtagelser i loven, der giver muligheden for at ombygge eller reparere en bil, uden det får afgiftsmæssig betydning. Det kan f.eks. være visuelle eller kosmetiske ændringer, men trods disse ændringer skal bilen stadig være afgiftsmæssigt identisk med den oprindelige bil. Er den ikke det, har den lidt et afgiftsmæssigt identitetstab.” 

I praksis kigger Motorstyrelsen på, hvordan bilen fremstod, da registreringsafgiften oprindeligt blev beregnet og betalt. Det gælder som udgangspunkt også, selvom ændringerne er foretaget af flere omgange og måske over en længere periode. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om almindeligt løbende vedligehold, som er en af undtagelserne til hovedreglen. 

”Der er kun tale om ændringer, foretaget efter bilen er afgiftsberettiget. Det betyder så, at alle ændringer forinden afgiftsberettigelsen aldrig kan medføre et afgiftsmæssigt identitetstab, og det vil derfor heller ikke indgå i Motorstyrelsens vurdering af, om den afgiftsmæssige identitet er tabt”, tilføjer Zeynep Ari Kilic.  

Der følger en række undtagelser til, hvornår en bil er undtaget fra ny afgiftsberegning: 

  • Genopbyggede biler efter eksempel færdselsuheld, eksplosion eller ildebrand  
  • Almindelig løbende vedligeholdelse, såfremt: 
  • 1) bilen fortsat svarer til det, der fremgår i registreringsattesten 
  • 2) motoren må ikke have en effektforøgelse på over 20 % og 3) genopbygningen af bilen skal ske med reservedele, herunder skarringsdele, af samme art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra bilforhandlernes og værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte eller uoriginale reservedele. 

Hvis du får foretaget konstruktive ændringer på en bil, kan du ved syn få synsvirksomheden til at anføre de konstruktive ændringer på bilen i Motorregistret. 

AutoBranchen Danmark kan ikke opliste en udtømmende liste over, hvornår en bil er undtaget af ny afgiftsberegning, da Motorstyrelsen afgør sagerne ud fra en konkret vurdering. Vores medlemmer kan på Motorstyrelsens hjemmeside læse eksempler på ombygninger og reparationer, der kan have betydning for registreringsafgiften.   

Kontakt

Juridisk hotline