landingpage_banner_750x150px_sept_2016

Juridisk rådgivning

Medlemmer hos AutoBranchen Danmark tilbydes juridisk rådgivning og sagsbehandling. Vi har et stærkt hold med mange års erfaring inden for de juridiske områder, som en autovirksomhed kommer i berøring med, herunder:

 • Køberet
 • Aftaleret
 • Klager til Ankenævn for Biler
 • Markedsføringsret
 • Forsikringsret
 • Erstatningsret
 • Konkurrenceret
 • Persondataret
 • Skat, moms og registreringsafgift
 • Forhandler – og reparatørkontrakter
 • Relevante EU-regler

Derudover gives der adgang til AutoBranchen Danmarks medlemsmøder og kurser, juridiske nyheder, publikationer og brugen af AutoBranchen Danmarks blanketter.

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling består af:

Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist:

Udvalgte kompetencer: Køberet, nævnsmedlem i Ankenævn for Biler, persondata og markedsføringsret og registreringsafgift

Stefan Leth-Nissen, jurist:

Udvalgte kompetencer: Ankenævn for biler, køberet, erstatningsret, forsikringsret

Mette Vyskocil, Studentermedhjælper

Udvalgte kompetencer: Lejeret, selskabsret, aftaleret og køberet

Advokatbistand

AutoBranchen Danmark har tidligere tilbudt medlemmer at bistå dem i forbindelse med retssager. Med den ny strategi, har vi valgt at lave processen omkring retssager om.

Fremover tilbyder vi vores medlemmer at bistå med tilrettelæggelsen og betale advokatomkostningerne ved udvalgte principsager. En typisk principsag vil tage et par år, og have en ikke-uvæsentlig økonomisk værdi. I principsagerne er det ikke alene det enkelte medlem, sagen kan have konsekvenser for, men også for mange andre kolleger i branchen.

I sådanne sager kan medlemmet indsende en anmodning om at få ABDK til at føre sagen som en principsag. En indsendt anmodning er dog ikke en garanti for, at vi påtager os opgaven.

ABDK bliver nødt til at gøre opmærksom på, at vi er nødt til at afvise en del af de mange anmodninger, for det meste fordi, de fleste sager alene er af principiel karakter for det enkelte medlem, og ikke enkeltstående i sig selv, så udfaldet vil ikke få betydning for resten af medlemsskaren. ABDK har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende for et medlem, at vi ikke vil føre sagen og betale omkostningerne, men ABDK agerer på vegne af alle medlemmer – så hvis ABDK påtager sig en sag, så føres den for alle medlemmers regning, både hvad angår eksterne udgifter til bl.a. advokater, men også de ressourcer, som medarbejderne i juridisk afdeling bruger på en enkelt sag. Vores kræfter skal bruges, hvor de kommer så mange medlemmer som muligt til gode.

Vi arbejder altid for vores medlemmers interesser, og det betyder også, at vi nøje udvælger, hvilke sager vi påtager os.

Kort om hvad en principsag er:

• En sag hvor en konkret problemstilling kan få betydning for mange medlemmer

• En sag der primært relaterer sig til forbrugerlovgivningen, skattelovgivningen eller andre af vores mærkesager

• En sag hvor der er rimelige udsigter til et positivt udfald for medlemmet

Advokatbistand i skatte- og afgiftsretlige sager

Advokatbistand i skatte- og afgifteretlige sager tilbydes til AutoBranchen Danmarks medlemmer ved en ekstern samarbejdspartner. Indledende drøftelse vedrørende omkostninger, vurdering af muligheden for at vinde sagen samt drøftelse af konsekvenserne ved ikke at føre sagen tilbydes uden beregning.