landingpage_banner_750x150px_sept_2016

Juridisk rådgivning

Medlemmer hos AutoBranchen Danmark tilbydes juridisk rådgivning og sagsbehandling. Vi har et stærkt hold med mange års erfaring inden for de juridiske områder, som en autovirksomhed kommer i berøring med, herunder:

 • Køberet
 • Aftaleret
 • Klager til Ankenævn for Biler
 • Markedsføringsret
 • Forsikringsret
 • Erstatningsret
 • Konkurrenceret
 • Persondataret
 • Skat, moms og registreringsafgift
 • Forhandler – og reparatørkontrakter
 • Relevante EU-regler

Derudover gives der adgang til AutoBranchen Danmarks medlemsmøder og kurser, juridiske nyheder, publikationer og brugen af AutoBranchen Danmarks blanketter.

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling består af:

Lisa Bindner, leder af juridisk afdeling

Lisa er ansigtet udadtil ift. myndigheder og andre eksterne i relation til juraen. Udover de overordnede juridiske forhold tager Lisa sig primært af arbejdet med skatter og afgifter, moms og det juridiske i forbindelse med forhandlerkontrakter.

Lars Ellegaard, advokat

Lars fører retssager for vores medlemmer på vegne af AutoBranchen Danmark. Derudover er Lars en af foreningens repræsentanter i Ankenævn for Biler. Problemstillinger vedrørende køberet og aftaleret og hvis der er spørgsmål, der kombinerer jura og teknik, er det Lars, som du skal henvende dig til.

Eylem Ünûvar, advokat

Eylem fører retssager for vores medlemmer på vegne af AutoBranchen Danmark. Eylem varetager den daglige sagsbehandling ift Ankenævn for Biler og er en af foreningens repræsentanter i Nævnet. Ved spørgsmål vedrørende køberet og aftaleret, samt Ankenævnet for lak og karrosseri, er det Eylem du skal henvende dig til.

Christine Jans, juridisk konsulent

Christine tager sig af spørgsmål, der vedrører markedsføringsret, konkurrenceret og forsikringsret. Derudover er det Christine du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til reglerne om behandling af persondata.

Advokatbistand

I sager inden for AutoBranchen Danmarks faglige område tilbydes advokatbistand, således at AutoBranchen Danmarks advokater, efter en konkret vurdering af sagen, for det pågældende medlem kan føre retssager som mandatar.

Advokatbistand i skatte- og afgiftsretlige sager

Advokatbistand i skatte- og afgifteretlige sager tilbydes til AutoBranchen Danmarks medlemmer ved en ekstern samarbejdspartner. Indledende drøftelse vedrørende omkostninger, vurdering af muligheden for at vinde sagen samt drøftelse af konsekvenserne ved ikke at føre sagen tilbydes uden beregning.