Bilforhandlere

Kan kunden bare annullere handlen?

Denne juraklumme blev bragt i Motor-Magasinet den 5. april.  

Aftaler er bindende. Det ved alle jurister. Men er forbrugerne i de danske butikker lige så opmærksomme på denne hovedregel? Salget af brugte biler går forrygende for tiden. Vores medlemmer har solgt brugtbiler som sjældent set tidligere.  

Masser af erhvervsdrivende på tværs af mange brancher har oplevet det før. Kunden kommer ind i butikken, kigger sig rundt og vælger sin vare. Efter kunden har købt varen, kommer vedkommende tilbage en uge senere med varen, og vil returnere den. I nogle brancher er det muligt, men i autobranchen er dette som udgangspunkt ikke muligt.   

Der gælder ingen fortrydelsesret i henhold til købeloven. En aftale mellem bilsælger og køber i form af en underskrevet slutseddel er en bindende aftale for begge parter. Man kan som sælger dog ikke tvinge en køber til at aftage bilen, men man kan under visse forudsætninger kræve erstatning for eventuelle tab. 

Mange kunder tror fejlagtigt, at man har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesret gælder kun ved nethandel og ved handel uden for sædvanligt forretningssted. Retten til at fortryde gælder altså ikke ved en helt almindelig handel omfattet af købeloven. 

Hvis en kunde fortryder, eller af anden grund ønsker at træde tilbage fra en bilhandel, har man som bilsælger krav på at få erstatning for det tab, man har lidt. Det vil som hovedregel sige, at man har krav på at blive stillet, som hvis handlen var blevet gennemført korrekt. 

Det indebærer godtgørelse for den tabte avance og eventuelt yderligere tab opstået i forbindelse med videresalg af bilen. Reglen gælder både ved salg af nye biler, brugte biler, handelskøb og forbrugerkøb. Men opgørelsen og kravets størrelse kan være forskelligt afhængigt af, om det er en ny eller en brugt bil. 

Der findes en række afgørelser fra Ankenævn for Biler og fra domstole om bilsælgers krav på erstatning. Det helt essentielle i disse afgørelser er, at der ikke er tvivl om, at man som sælger har krav på erstatning, hvis en kunde uberettiget annullerer en bilhandel. 

Det svære kan være at opgøre tabet. Ved et såkaldt dækningssalg skal tab opgøres hurtigt. Samtidig skal der også dokumenteres tilstrækkelige og seriøse bestræbelser på salg, som imidlertid heller ikke må strække sig over for lang en periode. Det er ikke tilstrækkeligt og seriøst blot at sende køretøjet på auktion. 

Ulempen er, at tabet først kan gøres op, når bilen er solgt. Ved den anden mulighed kan man kræve den mistede avance, hvilket primært vil være relevant ved nye biler, og i den situation kan man opgøre tabet med det samme. 

Aftaler er bindende, og forhandlere skal derfor være forberedte på at kræve en form for erstatning, såfremt kunden ikke aftager bilen, eller hvis kunden pludselig ikke vil have bilen.  

Jeg har her forklaret, hvordan forholdene er ved annullation og uretmæssig ophævelse fra kunden side. Vi skal også lige vende, hvordan det er ved tilbagekøb fra kunden.  

Ved et tilbagekøb, er det reelt set tale om en helt ordinær handel mellem parterne. Her er der ingen regler eller en kutyme man skal følge, men alene de aftaleretlige regler som man skal forholde sig til.  

Spørgsmålet som forhandlere kan blive stillet overfor, er nemlig hvorvidt de skal tilbyde kunden en ophævelse, eller hvorvidt de skal lave et tilbagekøb.  

Ophævelse er alene et af kundens retmæssige værktøjer som der kan bruges, hvis kunden har en væsentlig mangel på sin bil, eller der er sket væsentlig forsinkelse af selve bilens levering. Uden væsentlighedskriteriet som skal opfyldes, kan kunden ikke gøre brug af sin ophævelse. Der foreligger dog også andre situationer hvorved, at der også kan forekomme væsentlighed, og kunden derefter kan ophæve.  

Det kan med fordel være klogt for en forhandler at tilbyde et tilbagekøb til en god pris fx 3,00 kr. pr.  kilometer som kunden har kørt i bilen, inden at en decideret mangel går hen og bliver væsentlig. Såfremt fejlen bliver væsentlig, eller allerede fra start af er væsentlig, vil kunden have mulighed for at ophæve handlen, og en mere nuanceret kilometerpris er derefter opstillet i henhold til den praksis, der følger fra diverse nævn og domstolene.   

Som hovedregel kan ovenstående opsummeres således; For det første gælder der ingen fortrydelsesret på købet af en bil. Vil kunden fortryde købet, kan du kræve det tab, du kommer til at lide. For det andet kan det nævnes, at ophævelse er et udtryk, der alene bruges i reklamationsretten, og derfor kun gør sig gældende, når der har været en væsentlig mangel. Endelig kan et tilbagekøb vise sig at være mere gunstigt for forhandleren, hvis denne allerede fra begyndelsen af reklamationen har udtænkt sig en plan.   

Kontakt

Juridisk hotline