Hvis man skiller en moderne bil ad i mindre stykker og nærstuderer alt fra autolakken til bilernes katalysatorer, vil man opdage, at materialeteknologi er med til at trække autobranchen i en grønnere retning, og har været det længe. Det var et af de vigtigste buskaber fra Mark Meier, der er vicepræsident for BASF i de nordiske lande og Baltikum. Han holdt forleden oplæg på en af de mange fagsnakke, der dannede en del af fundamentet for de to branchedage Vores Autobranche på Gram Slot afholdt af AutoBranchen Danmark og Motor-magasinet.

“BASF og Glasurit har i mange år bidraget til, at autobranchen er blevet mere miljøvenlig. Det er lige far udviklingen af henholdsvis trevejs- og firevejskatalysatorer, der i dag forbedrer luftkvaliteten markant”, sagde Mark Meier på sit oplæg og tilføjede:

“Vi bidrager også til at mindske friktionen i motorerne, så brændstoffer udnyttes bedre til fordel for både miljøet og økonomien. Vi udvikler også på autolak, der er biobaseret. Og meget mere er klar og på vej. Autobranchen er derfor klar til en endnu grønne fremtid”.

Optimerer lakprocessen

BASF og Glasurit kendes i Danmark nok især for den kemi, der enten lakerer biler eller som leverer de systemer, som håndterer lakprocessen. Det område berørte Mark Meier i sagens natur også.

“Verdenen for autolak har ændret sig de senere år. Der er kommet et pres på omkostningerne og tiden. Det betyder, at vi kigger på hvilke processer, der skal forenkles. Konkret har vi udarbejdet en integreret sprøjteproces. Det sker, fordi der i dag findes produkter med basislak og primer i et. Tidligere skulle primer-processen og basislakken påføres ad to omgange”, forklarede Mark Meier og supplerede:

“Det hele munder ud i reducerede omkostning til energi, fordi man sparer en arbejdsgang uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er virkelig vigtigt i en hverdag, hvor man måske ikke lige indtænker energioptimering hver gang, man lakerer en bil. Men lægger man hele besparelsen sammen, reduceres energiomkostninger med 20 procent”.

Nye overflader

Energioptimering er dog ikke noget, som kun relaterer sig til benzin- og dieselbiler. Det er noget, der vil være aktuel for alle typer af kørertøjer, og her betyder det ydre faktisk en del. Men også det indvendige skal have kvaliteter.

“Lakken og overflader generelt betyder rigtig meget for varmeudviklingen, og det betyder i sidste instans et øget energiforbrug. Det er skidt for både, benzin-, diesel- og elbiler. Derfor forsker vi rigtig meget i, hvordan vi kan udvikle produkter, som reflekterer mere sol eller som forhindrer varme”, sagde Mark Meier:

“I kabinen og på karrosseridele er det også vigtigt at vide, hvad materialeteknologi kan gøre. Det gælder overflade på sæderne, knapper og eksempelvis nogle selvbærende sæderammer, vi har udviklet til BMW i3. Alle de ting er nødvendige for at nedbringe vægt og udledning emission. Uanset om de kommer fra bilers motorer eller skabes som følge af merforbrug af energi”.