Benjamin Rud Elberth

Kortlægning: Her er værksteder og forsikringsselskaber mest uenige om pris og arbejdsopgaver

En taksatorrapport kan læses på to vidt forskellige måder alt efter hvilken del af fødekæden, man tilhører. Er man værksted og dagligt opgør skader baseret på eksempelvis tidsforbrug og lakeringsteknikker kan rapporten måske se ud på én måde. Men når forsikringsselskabet i næste trin kigger rapporten igennem, kan de have en helt anden opfattelse, hvad de vil betale for.

Men hvor er det så typisk at værksted og forsikringsselskab går skævt af hinanden? Det har AutoBranchen Danmark i samarbejde med branche-ekspert Kasper Kristensen fra takseringshjælp.dk kortlagt i en undersøgelse. Den opdeler ændringerne i tilbud på tre områder: arbejdsløn, reservedele og lakering.

Undersøgelsen baserer sig på en gennemgang af taksatorrapporter mellem værksteder og fem af Danmarks største forsikringsselskaber med tilhørende taksatorkorps. Nicky Bobak er chef for AutoBranchen Danmarks Videncenter, der dagligt er i kontakt med autolakerere og værksteder om netop skadesopgørelser. Han forklarer kort om rapportens hovedkonklusioner.

”Det er tydeligt at se, at de enkelte forsikringsselskaber fokuserer på noget forskelligt. Men især tidsforbrug og pris er omdrejningspunkter for uenigheder, viser kortlægningen. Det gælder eksempelvis tidsforbrug på hulrumskonservering, opretningstid eller prisen på limsæt”, siger Nicky Bobak.

Datagrundlag giver bedre hjælp

Kortlægningen dykker også ned i eksempelvis sager, hvor lakomfanget underkendes, hvor tiden til specialafdækning er nedjusteret kraftigt, plastreparationer og underkendelse af sammenpolering.

”På den her måde får vi et unikt indblik i, hvor og hvorfor uenighederne oftest opstår. Som brancheorganisation får vi her en masse data, vi aktivt kan bruge til at forventningsafstemme og forbedre samarbejdet mellem værksted og taksator eller forsikringsselskab. Hovedformålet er at sikre, at autolakererne ikke snydes for korrekt betaling”, forklarer Nicky Bobak.

Support hele vejen

AutoBranchen Danmarks Videncenter har i den senere tid styrket sin support til medlemmer og brugere af Autotaks. En telefonisk eller digital supportlinje kan løse nu-og-her-problemer. Dertil bruger Videncentret brugerdata til at netop at kortlægge, hvilket problemer der oftest opstår.

”Vi arbejder ud fra fire trin. Vi løser så mange opgaver, vi kan med konkrete fejl og mangler i rapporterne. Er der stadig uenigheder, går vi til den konkrete taksatorer. Hvis det heller ikke giver en løsning, som værkstedet kan bruge, går vi til overtaksator”, forklarer Nicky Bobak og fortsætter:

”Skulle det mod forventning stadig ikke løse problemerne og uenighederne, forelægger vi den konkrete sag for det aktuelle forsikringsselskab. Det er naturligvis yderste trin, men vi mener, at medlemmerne har krav på, at sagerne bliver fulgt helt til dørs”.