Jura

Krav om overensstemmelse mellem slutseddel og faktura

Forhandlere skal være opmærksomme på at sikre overensstemmelse mellem slutsedlen og faktura, da fejl på dette område straffes hårdt.  

I 2019 håndterede AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling en række sager, hvor der ikke var overensstemmelse mellem slutseddel og faktura. I disse sager var registreringsafgiftsbeløbet, der fremgik af slutsedlen ved handel af en ny bil, og det afgiftsbeløb, der fremgik af fakturaen ikke identisk. Ens for alle sagerne var, at der var overflyttet avance fra nye biler til byttebiler eller ikke afgiftsbelagt eftermonteret udstyr. Forbuddet mod overflytning af avance er beskrevet i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1. 

I en sådan situation har kunderne krav på den manglende indbetalte registreringsafgift med henvisning til, at registreringsafgiften indbetales af forhandleren på vegne af kunden, og den skal indbetales 1:1. Gør den ikke det, tilhører forskelsbeløbet kunden.  

AutoBranchen Danmark er igen begyndt at se eksempler på denne fremgangsmetode, og derfor har vi valgt at genopfriske reglerne.  

I 2019 og årene efter verserede der en lang række sager ved Ankenævn for Biler, hvor det blev fastslået, at der var tale om ulovlig avanceoverførsel, og Nævnet fandt, at var det korrekte afgiftsbeløb ikke indbetalt til Motorstyrelsen, havde kunden krav på forskelsbeløbet mellem slutseddel og faktura. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Daarbak Reislev, advarer mod fremgangsmåden. 

”Nogle bilforhandlere har set det som en nem måde at tjene nogle ekstra penge, der ”kun” kommer til at mangle i statskassen. Men bliver det opdaget af køberen, og gør køberen et krav gældende på forskelsbeløbet, vil de have krav på det viser retspraksis fra Ankenævn for Biler, forklarer Ida Daarbak Reislev, der fortsætter: 

Som forhandler risikerer man også, at Motorstyrelsen efterfølgende gør krav på samme beløb, hvilket de har krav på. Benytter man som forhandler denne metode for overflytning af avance, risikerer man et dobbeltkrav fra både køber og Motorstyrelsen. Herudover kan man også risikere en politianmeldelse for skatteunddragelse og virksomhedens regnskaber kan blive gennemgået tre år tilbage for flere sager, hvilket kan blive meget alvorligt,” advarer juristen. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat

Hadeel Barakji

Jurist