Bilforhandlere

Kunden kunne ikke kræve ny bilmodel som erstatningsbil

Trods forsinkelse tabte en kunde en sag i Ankenævnet for biler, hvor kunden krævede en nyere bilmodel, som erstatning for en bil, der ikke kunne leveres. Læs årsagen i artiklen.

 Ankenævn for biler har for nyligt afgjort en sag, der drejede sig om forbrugerens ret til at kræve det bestilte køretøj i nyere modelår, da bilforhandleren ikke kunne levere det bestilte.  

I sagen havde kunden bestilt en ny bil fra 2022 (herefter MY22) i maj 2022, der var planlagt til levering den 31. december 2022. Forhandlere blev i juni 2022 nødsaget til at annullere handlen, da producenten ikke kunne levere køretøjet grundet krigen i Ukraine samt manglende komponenter. Producenten havde derfor omstillet produktionen til en 2023-model (herefter MY23), som ville koste kunden yderligere kr. 20.000 efter rabat.  

Kunden fastholdt, at de ønskede MY22 leveret, subsidiært krævede de MY23 som erstatningsbil. 

Bilforhandleren afviste kravet om at fastholde bestillingen med begrundelsen om, at der udelukkende var én leverandør, hvorfor bilforhandleren ikke var i stand til at opfylde den pågældende slutseddel. Hvad angik kravet om en MY23 som erstatningsbil, blev denne også afvist af forhandleren, idet MY23 ikke var at betragte som samme køretøj som MY22, og derfor ikke omfattet af kundens slutseddel. 

Kunden fik ikke medhold 

Om ankenævnets begrundelse oplyser jurist hos AutoBranchen Danmark Zeynep Ari Kilic: 

”Ankenævnets afgørelse slår fast, at der er tale om en forsinkelse jf. købeloven, da kunden ikke får køretøjet leveret som aftalt. Som følge af en forsinkelse får kunden mulighed for at ophæve handlen, ligesom kunden kan kræve erstatning, hvis kunden kan bevise, at de har lidt et økonomisk tab i forbindelse med ophævelsen.” 

Hun fortsætter: 

”Ankenævnet vurderede ikke, at kunden havde lidt et økonomisk tab, og derfor kunne der heller ikke rejses et erstatningskrav. Hvad angår kravet om en MY23 som erstatningsbil, fandt nævnet ikke hjemmel i lovgivningen til, at forhandleren skulle levere en 2023-model til den pris, der var aftalt i slutsedlen”.  

Medlemmer af AutoBranchen Danmark er meget velkommen til at søge rådgivning om lignende sager hos Autobranchen Danmarks juridiske afdeling på jura@abdk.dk. 

Kontakt

Juridisk hotline