Bilforhandlere

Landsskatteretten ændrer regler for splitleasing

Landsskatteretten har underkendt en kendelse fra Skattestyrelsen i en sag om splitleasing. Der er tale om en principiel sag om splitleasing og erhvervskørsel. Dommen kommer til at ændre på retningslinjerne for, hvornår kørsel betragtes som erhvervsmæssig i en splitleasingaftale.  

Herunder har vi samlet de vigtigste punkter i dommen, som kommer til at få betydning for autobranchen. Landsskatteretten skulle tage stilling til to spørgsmål. Begge spørgsmål var tidligere blevet behandlet af Skattestyrelsen: 

  1. Kan kørsel for andre selskaber i koncernen blive betragtet som erhvervsmæssig kørsel i relation til en splitleasingaftale, når kørslen sker i forbindelse med varetagelse af selskabets kapitalinteresser? 
  2. Kan kørsel på vegne af selskabets nye investeringer blive betragtet som erhvervsmæssig kørsel i relation til en splitleasingaftale, når investeringen foretages direkte af selskabet, men hvor investeringen foretages via køb af kapitalandele i et andet selskab, som ejer den pågældende investeringsejendom? 

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Naser Al-Zakta, fortæller om resultatet fra Landsskatteretten: 

”Skattestyrelsen havde svaret klart nej til begge spørgsmål, men her var Landsskatteretten uenig. De svarede nej til spørgsmål 1, men ja til spørgsmål 2. Dermed er det fortsat ikke muligt, at køre erhvervsmæssig kørsel i en splitleasingaftale i selskaber, der ikke er kontraktpart. Derimod kan kørsel på vegne af et selskab, hvor det kontraktpartlige selskab har investeret i, godt betegnes som erhvervsmæssig kørsel.”  

Medlemmer af AutoBranchen Danmark, der har spørgsmål til splitleasing eller leasing generelt er meget velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks jurister for en konkret vurdering eller uddybning dommen. 

Kontakt

Juridisk hotline