Bilforhandlere

Lav vandstand i Europas floder påvirker bilsalget

Klimaforandringerne betyder, at Europas store floder har så lav vandstand, at det har store konsekvenser for mennesker og økosystemer omkring floderne, og flere steder er det nu også blevet meget besværligt at transportere varer, herunder biler på de europæiske floder.

Kombinationen af små mængder sne i bjergene, manglende nedbør og langvarig tørke og hedebølge gør i disse år klimaforandringerne meget konkrete og synlige i Europa. Store europæiske floder som Rhinen, Po og Donau har som konsekvens ekstrem lav vandstand, som har store omkostninger for de mennesker, der bor omkring floderne og for og økosystemerne.

”Det er stærkt bekymrende at se, hvad der sker omkring de store floder i Europa. Det som forskere har advaret om i flere år, sker nu. Hvem havde forestillet sig, at man kunne krydse både Po og Loire floden flere steder til fods. Floderne er helt afgørende for folks drikkevand mange steder, for vanding af afgrøder og for dyrelivet. Der mangler vand, og det betyder, at folk flere steder står over for at miste deres indkomstgrundlag”, siger adm. direktør Gitte Seeberg i AutoBranchen Danmark.

Der er desværre ingen grund til at tro, at vi står over for et forbigående problem, understreger den østrigske professor Klement Tockner, der er ekspert i økosystemer til avisen Der Spiegel.

”Situationen er usædvanlig, men om 10, 20 år bliver det normaltilstanden. Vi står kun ved begyndelsen til, hvad vi i de næste årtier vil se af ekstremer, både hvad angår lavvande og højvande”, siger Tockner til Der Spiegel og fortsætter: ”Når den globale opvarmning bevæger sig i retning af tre grader, må vi indstille os på flere ekstreme hændelser, som vil konfrontere os med ufattelige udfordringer.”

Ford og Mercedes mærker også konsekvenserne

Tørken påvirker nu også transportveje og virksomheder. Pramme har svært ved at fragte gods op og ned langs floderne. De er en vigtig del af forsyningskæden til fabrikker og kulkraftværker langs floderne.

Fx har Rhinen, der løber igennem det tyske industricentrum Ruhr-distriktet, været nede på en vandstand under 1 meter i løbet af den seneste uge. Derfor har prammene enten måtte reducere lasten eller stoppe med at sejle, hvilket er kritisk, da der fragtes over 200 millioner tons gods på Rhinen om året.

Den reducerede sejlads på de europæiske floder er hidtil gået ud over både leveringen af kul til kraftværkerne, der forsyner bl.a. bilfabrikker, og leveringen af gods til og fra bilfabrikkerne. I Frankrig kan vandmanglen også blive et problem for de atomkraftværker, der skal bruge kølevand til at opretholde landets energiforsyning.

På Fords fabrik i Køln produceres bl.a. Ford Fiesta, der ofte fragtes på Rhinen med 500 Fiestaer per pram. Indtil nu har Ford kunne nøjes med at reducere antallet af Fiestaer per pram med 40, hvilket har tvunget producenten til at søge andre metoder til at transportere de nye biler væk fra fabrikken for at undgå forsinkelser. Hvis vandstanden fortsætter med at falde, kan det blive nødvendigt at reducere antallet af biler på prammene yderligere og ultimativt stoppe sejladsen.

Mercedes-Benz benytter ligeledes Rhinen til transport af deres biler, hvilket også kan føre til forsinkelser. Lignende ses på en række større floder i hele Europa.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg opfordrer nyvognsforhandlerne til at have øje på problemet.

”Branchen rammes af mindre forsinkelser, men det kan blive værre, hvis der lukkes for godstransport på de store floder.  Samtidig kan situationen også gå ud over underleverandører til bilfabrikkerne. Det bedste forhandlere kan gøre nu, er at være opmærksom på problemet og om nødvendigt drøfte det med bilimportøren.”

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper