Som registreringsafgiften på biler er skruet sammen, kommer den til at koste staten over 200 millioner kroner i 2017. Det er dét beløb, leasingselskaberne får tilbage i for meget betalt registreringsafgift.

Nye tal fra SKAT viser, at tilbagebetalingen af registreringsafgift fortsætter med at stige.  Pr. 21. maj har SKAT betalt 83 millioner kroner tilbage til leasingselskaberne i 2017. Det tegner til en samlet tilbagebetaling for året på 220 millioner – en stigning på cirka 17 millioner kroner i forhold til året før.

42 procent at alle nyregistrerede person- og varebiler i 2017 er leasingbiler. Det er en fordobling på fire år, og med den nuværende værdibaserede registreringsafgift, bliver det en dyr model for staten.

Den værdibaserede afgift gør, at registreringsafgiften kan være forskellig for to ellers identiske biler. Det sker, hvis den ene er erhvervet til en langt billigere pris – fx den flåderabat, som leasingselskaberne kan opnå, fordi de køber stort ind hos importørerne.

Når leasingselskaberne betaler en meget lav afgift, skyldes det, at de kan få en del af registreringsafgiften retur, når bilen sælges videre til udlandet, og den endelige værdiforringelse kan gøres op.

AutoBranchen Danmark anbefaler en teknisk baseret afgift. Det er det eneste rigtige og retfærdige, så betaler alle det samme i registreringsafgift og ingen behøver at få penge retur. Det vil tilmed gøre systemet overskueligt, fordi alle betaler det samme og SKAT vil spare ressourcer, fordi de ikke skal bruge så meget tid på udregning og kontrol af afgiften.

Den værdibaserede afgift er også en stopklods for at få udbredt nyt sikkerhedsudstyr og miljøvenlig teknologi, da den med afgift kommer til at koste op mod 3 gange så meget som i vores nabolande.

Tilbagebetalinger vedr. leasingafgift, mio. kr.

2013 2014 2015 2016
Tilbagebetaling af leasingafgift 51 93 116 203