Bilforhandlere

Løsning klar på overgangsordningen til bilafgifterne

I flere måneder har AutoBranchen Danmark presset på i Skatteministeriet og hos Motorstyrelsen for at undgå, at en række bilforhandlere skal ende med en ekstraregning på millioner af kroner i registreringsafgift. Heldigvis har skatteminister Morten Bødskov lyttet til vores vedholdende kritik.

I et brev til mig har han givet tilsagn om en løsning på problemet. Den 6. oktober fremsætter skatteministeren så et lovforslag i Folketinget, der skal løse problemet. AutoBranchen Danmark har endnu ikke set lovforslaget, men som vi hører det, vil lovforslaget løse udfordringerne for hovedparten af de berørte forhandlere. Vi vil have en tæt dialog med Skatteministeriet for at sikre, at det bliver tilfældet.

“Jeg er selvfølgelig meget tilfreds og vil gerne kvittere for, at skatteministeren nu vil sikre, at overgangsordningen kommer til at virke efter den oprindelige hensigt”, siger AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg.

Forhandlerne kom i klemme ifm. de nye bilafgifter, fordi de ikke har indsendt en blanket til Motorstyrelsen samtidig med, at de har indregistreret køretøjer på overgangsordningen. Blanketten er i langt de fleste tilfælde blevet indsendt få dage senere, hvor Motorstyrelsen ikke havde påbegyndt sin sagsbehandling. Derfor har den forsinkede indsendelse ikke haft nogen betydning for afgiftsspørgsmålet.

For selv mindre forhandlere har det betydet, at de havde udsigt til at betale et millionbeløb ekstra i registreringsafgift, fordi blanketten blev indsendt få dage for sent. Det mener vi ikke er rimeligt i AutoBranchen Danmark, fordi loven end ikke var vedtaget i Folketinget, da reglerne fik virkning i december. Af samme årsag kunne Motorstyrelsen kun vejlede branchen i meget begrænset omfang, hvilket har øget forvirringen hos mange forhandlere.

Derfor har AutoBranchen Danmark over for skatteminister Morten Bødskov, Folketingets skatteudvalg og Motorstyrelsens direktør gjort det klart, at vi ønsker en løsning for alle de forhandlere, der har indsendt deres anmodning inden Motorstyrelsen begyndte at behandle deres sager.

AutoBranchen Danmark vil følge sagen tæt i de kommende uger og løbende udsende mere information, når den bliver til gængelig.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper