Når bilers brændstofforbrug skal måles med den nye og mere præcise målemetode WLTP, skal forbrugerne ikke bøde for, at den nye metode formentlig viser en mindre energieffektivitet.

Det klarer man med nyt lovforslag, som regeringen fremsatte i Folketinget onsdag.

Uden en lovændring vil overgangen til den nye testmetode føre til væsentlige og utilsigtede stigninger i registrerings- og ejerafgiften.

”Det endelige lovforslag ser ud præcis som det udkast vi fik i høring i sidste måned. Forslaget er vi meget enige i. Det vil sikre en rimelig overgang fra den ene testmetode til den anden,” siger Lars Ellegaard, advokat i AutoBranchen Danmark.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at den nye testmetode fra EU giver bilkøberne et mere retvisende billede af, hvor langt deres bil kører på literen. Han og regeringen har bare ønsket at undgå, at de danske bilkøbere får en ekstraregning på grund af en ny EU-regel.

”Derfor har vi også haft en tæt dialog med bilbranchen om en fornuftig løsning, som sikrer en smidig overgang til den nye model, skaber ro på bilmarkedet og fortsat giver danskerne billigere biler,” siger skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse.

I lovforslaget bliver der i udregningen af registreringsafgift brugt en omregningsfaktor på 21 procent. I grove træk betyder det, at hvis en bils brændstofforbrug er 13,2 km/l efter WLTP-metoden, vil det give et NEDC-tal på 16 km/l. Afgiften er hidtil blevet beregnet udfra NEDC-tallet. Dermed sikres det, at registreringsafgiften i gennemsnit fastsættes på samme niveau som i dag. Reglerne forventes derfor kun i begrænset omfang at slå igennem i registrerings- og ejerafgiften.

Lars Ellegaard er kun bekymret for, hvordan branchen får forklaret forbrugerne, at der i begyndelsen er to forskellige målemetoder.

”Som branche er vi i dialog med hinanden, så vi kan finde en metode. I bund og grund tror jeg ikke, at problemet er så stort og fra 2019 kommer vi kun til at kende til WLTP-metoden,” siger Lars Ellegaard.

WLTP er i øvrigt en forkortelse for Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.