Uddannelse

Medlemmerne bakker op om juniormesterlære

En ny undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer viser opbakning til Regeringens udspil om en juniormesterlæreordning for folkeskoleelever. Vigtigt at branchen også selv er aktiv i den tidlige rekruttering, siger administrerende direktør Gitte Seeberg.

Når de kommende politiske forhandlinger om en aftale om folkeskolen afsluttes, kan der meget vel være kommet en juniormesterlæreordning, som kommer til at påvirker bilforretningerne.  

Fra politisk side er der, efter en lang tid med næsten total stilstand på området, endelig ved at ske en opvågnen, når det gælder erhvervsuddannelserne. Med forslaget til Finanslov for 2024 fulgte en ganske stor pose penge, der i løbet af de kommende år skal fordeles til erhvervsskolerne, ministeren har annonceret en taxameterreform og for nylig kom så et udspil til omfattende ændringer af folkeskolen.  

Juniormesterlære kan være godt nyt for branchen  

Ifølge regeringsudspillet ”Forberedt på fremtiden II. Frihed og fordybelse – et kvalitetsprogram for folkeskolen”, ønsker man at indføre mulighed for, at folkeskolelever 1-2 dage om ugen kan erstattet skolebænken med ”juniormesterlære” i en virksomhed. Samtidig skal en uges erhvervspraktik i 8. og 9. klasse nu være obligatorisk for alle.  

Administrerende direktør for AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg, er som udgangspunkt positiv overfor forslaget: ”Det er godt nyt for vores branche, at politikerne endelig er begyndt at interessere sig for, hvordan vi får flere til at vælge erhvervsuddannelserne. Det er jo forudsætningen for, at vi kan lukke det rekrutteringshul, som mange bilforretninger allerede oplever nu”, siger hun og fortsætter: ”Det er i folkeskolen, interessen for autouddannelserne skal vækkes. Derfor kan det være en rigtig god idé at lade de unge teste et par dage om ugen, om en karriere i autoverdenen kunne være noget for dem. Det kan forhåbentlig give en masse gode oplevelser og åbne deres øjne for, hvad en faglært uddannelse kan føre til”, siger hun.  

Medlemmerne siger ja til juniorerne 

I en ny undersøgelse har AutoBranchen Danmark spurgt medlemmerne om, hvad de mener om det nye forslag, og her er der også positiv stemning.  

Næsten 77 % af de medlemmer, der har svaret på undersøgelsen fortæller, at de har problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft allerede i dag. Og måske netop derfor, er mange helt med på, at der skal lægges en indsats for at få de unge til at vælge autouddannelserne.  

Allerede i dag gør langt de fleste bilforretninger en stor indsats for at bidrage til at uddanne lærlinge, men mange medlemmer bakker altså også op om ideen om at give de helt unge mulighed for at få et kig ind i branchen.  

Over en tredjedel – 35 % – af respondenterne i undersøgelsen, melder sig allerede nu klar til at tage en junior-lærling ind i virksomheden et par dage om ugen. Lidt flere, omkring 40 % har dog endnu ikke taget stilling til, om det kunne være noget for dem. Lidt under en fjerdedel af de adspurgte medlemmer bryder sig ikke om ideen. De medlemmer, der afviser ideen om juniormesterlærlinge, gør det blandt andet med henvisning til, at der endnu er for lidt information om ordningen, og at en elev fra folkeskolen vil være for ung.  

Glad for de positive bidrag til fremtiden  

Blandt de positive røster er der mange medlemmer, der i undersøgelsen giver udtryk for, at de tror på, at en juniormesterlære vil kunne skærpe interessen for autofagene og dermed i sidste ende give bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Flere af medlemmerne skriver også, at de selv kan huske, hvordan det var at gå i skole, og at de forstår behovet for ikke kun at sidde stille med bøger hele dagen.  

Gitte Seeberg glæder sig over undersøgelsens resultater: ”Hvis forslaget om et større fokus på erhvervsuddannelserne allerede i folkeskolen skal blive til noget, så er det jo afgørende, at de virksomheder, der skal tage imod eleverne, også er med på den. Nu ved vi jo ikke nøjagtigt, hvordan det kommer til at se ud, men vi vil i hvert fald tage medlemmernes positive tilbagemeldinger med til vores møder med politikerne, og så håber vi, at det kan bidrage til at få skabt en rigtig god ordning til gavn for både de unge og for branchen”, siger hun.  

Læs hele regeringens udspil her: https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf23/okt/231011-forberedt-på-fremtiden-2-web.pdf 

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør