Bilforhandlere

Mercedes vinder retssag mod egne forhandlere om agentaftaler

De australske Mercedes-forhandlere forsøgte i en retssag at opnå kompensation fra Mercedes for den agentaftale Mercedes har fremlagt i Australien. Sagen blev tabt i første instans.

Hovedparten af de australske Mercedes-forhandlere lagde i oktober 2021 sag an mod Mercedes-Benz Australia-Pacific mhp. at få 2,9 mia. kr. i kompensation for den agentaftale, som forhandlerne mener, de er blevet tvunget til at underskrive.

Ydermere påstod forhandlerne, at Mercedes havde handlet i ond tro blandt ved indirekte at have tvunget forhandlerne til via agentaftalen at overdrage deres goodwill og kundekartotek til Mercedes. Derudover mener forhandlerne at agentaftalen vil føre til højere priser for de australske forbrugere fortæller AutoBranchen Danmarks juridiske chef, advokat, Abid Khan.

”Forhandlerne tabte ganske vidst sagen, men dommeren anerkendte i sin afgørelse, at forhandlerne havde bygget en god retssag, samt at Mercedes balancerer tæt på grænsen af drive forretning i strid med gældende australsk lovgivning ift. agentaftaler fortæller Abid Khan.

Den australske forhandlerorganisations (AADA) CEO James Voortman har efterfølgende udtrykt stor skuffelse over dommen og overvejer kraftigt, om sagen skal ankes.

Konsekvenser i Europa

AutoBranchen Danmarks europæiske paraplyorganisation CECRA er i dialog med australierne om sagen og har allerede modtaget den første opsummering af dommen og forventer at modtage den fulde dom på omkring 600 sider.

CECRA vil sammen AutoBranchen Danmark og vores søsterorganisationer i Europa gennemgå dommen mhp. at vurdere, om dommen kan få betydning i Europa. Der er selvsagt tale om forskellig lovgivning, men der vil være fællestræk, ligesom der kan være fællestræk i den agentmodel, som Mercedes ruller ud i hhv. Europa og Australien.

Dommen vil også blive debatteret på denne uges CECRA-konference i Berlin, hvor AutoBranchen Danmark og flere medlemmer deltager sammen med flere hundred forhandlere, eftermarkedsvirksomheder, forhandlerråd og brancheorganisationer fra hele Europa.

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat