Jura

Mindre bureaukrati når biler eksporteres

Motorstyrelsen sænker nu kravene for, hvornår der kan udbetales godtgørelse for registreringsafgift ved eksport af biler.