Bilforhandlere

Motorstyrelsen har gennemført 97 procent af alle omregninger

Kun de 3 procent af omberegningerne fra de nye bilafgifter er ikke afsluttet inden 1. juli. De resterende sager vil tage længere tid at få afklaret, da der sket fejl i processen fx manglende oplysninger mv.

 Motorstyrelsen har meddelt, at de inden udgangen af juni har foretaget alle de omberegninger, der kan foretages på nuværende tidspunkt. I de resterende 3 procent af sagerne har der været tale om forkerte indberetninger, manglende data eller de mange ændringer, der kan være foretaget på køretøjerne i Motorregistret i perioden. Det har forsinket processen ved Motorstyrelsen.  

Arbejdet med at afslutte omberegningerne har strakt sig over en længere periode end Motorstyrelsen først har antaget. Som en konsekvens heraf, er antallet af omberegninger er steget fra de oprindelige cirka 211.000 til cirka 270.000 omberegninger. Alle 270.000 omberegninger er gennemført, og mere end 97 procent af disse er faldet på plads. 

Motorstyrelsen kontakter ejerne direkte 

De resterende omberegninger vil ifølge Motorstyrelsen blive gennemført hurtigst muligt. Forventningen er, at alle omberegninger vil være afsluttet inden årsskiftet, selvom styrelsen arbejder på at fremskynde arbejdet.  

Jurist hos AutoBranchen Danmark Naser Al-Zakta beskriver processen således:  

Motorstyrelsen vil i den kommende tid kontakte ejerne af de berørte køretøjer direkte med henblik på at informere om status i den enkelte sag. Deres udgangspunkt er, at alle ejere af køretøjerne vil have modtaget besked fra Motorstyrelsen inden den 31. juli. Herefter kan man selv kontakte Motorstyrelsen, hvis man mener at et køretøj bør være omfattet eller, at der er fejl i en omberegning.”  

AutoBranchen Danmarks jurister står klar at rådgive medlemmer om processen. 

Motorstyrelsen kan kontaktes på følgende måde:  

Log på TastSelv Erhverv og vælge følgende i menuen: Skriv til os → Bil og motor → Regulering af registreringsafgift som følge af lov 203 om nye bilafgifter.