Bæredygtighed

Når bæredygtighed bliver en ticket to play

Fagsnak om klimaregnskaber på årsdagen tog de første skridt mod at bryde de kommende afrapporteringskrav ned til noget, der kan overskues. Værktøjer der kan hjælpe medlemmer med opgaven er på vej fra AutoBranchen Danmark.

De kommende EU-krav om afrapportering på alt, hvad der kan regnes som bæredygtighed – de såkaldte ESG-krav – kan formentlig få en del virksomhedsejere til at ligge søvnløs om natten. For hvad er det overhovedet, der stilles krav om? Hvem skal man egentlig afrapportere til? Og hvad sker der, hvis min virksomhed ikke kan levere de data, som ingen endnu ved hvad er?  

På AutoBranchen Danmarks årsdag på Remisen i Brande den 28. september, tog en af årsdagens fagsnakke tyren ved hornene og havde indkaldt to eksperter, der fra hver deres vinkel, forsøgte at give et bud på, hvad der venter på afrapporteringsfronten.  

Det overordnede budskab fra dem begge var, at det vigtigste ikke er, hvordan man afrapporterer, eller på hvad, men snarere, at man går i gang med at gøre noget nu. Og her er dialog med kunder og interessenter om, hvad de forventer, et godt sted at starte.   

Jesper Langborg Jensen fra rådgiver-virksomheden Amplified har en fortid i den finansielle sektor. Han gennemgik de mange forskellige krav og standarder for afrapportering, som er på vej på bæredygtighedsområdet. Indenfor en kort årrække kommer både store og små virksomheder til at skulle dokumentere, hvad de gør på miljøområdet, det sociale område og hvordan de leder virksomheden.  

Ingen grund til ESG-panik  

En oversigt, der nok kan virke overvældende for de fleste, der ejer en mindre virksomhed, men Jesper Langborg Jensen forsikrede de fremmødte om, at det vigtigste er, at man som virksomhed viser, at man forsøger at komme i gang. Det gælder også i dialogen med banken eller forsikringsselskabet. Han forudser, at man meget snart som virksomhed vil blive mødt med spørgsmål om bæredygtighed, hvis man vil have et lån. Men også, at både banker og forsikringsselskaber vil have en stor interesse i at hjælpe virksomhederne med at svare ”rigtigt” på deres spørgsmål. Det vigtigste for dem er blot, at man som virksomhed ikke først går i gang med opgaven fem minutter i 12, men at man går i gang allerede nu. Og så er der god hjælp at hente hos både brancheforening og ens egne store kunder. De er nemlig også interesserede i at få sat en god afrapportering i system.  

Samtidig fremhævede Jesper Langborg Jensen, at dokumentation af en virksomheds aftryk på samfund og miljø, også handler om selv at blive bedre til at se mulighederne i egen virksomhed. For når man som virksomhed først går i gang med at kigge på, hvordan man kan blive mere bæredygtig, kommer man ofte også til at se på, hvordan man bliver mere effektiv. Og dermed er bæredygtighedsindsatsen langt fra bare noget, der trækker ressourcer ud af en virksomhed. Processen kan også komme til at bidrage positivt.  

Start simpelt på et stykke papir

Bjørn Østergaard fra den Herning-baserede emballagevirksomhed Ehrno, viste tilhørerne, hvordan Ehrno, som har 30 medarbejdere, allerede for flere år siden begyndte at dokumentere deres indsatser på bæredygtighed:  

”Hvis ikke vi kan fortælle vores store kunder som Arla og Spangsberg, hvor stort vores CO2– udslip er, eller hvad vi gør for at reducere mængden af plastik, så kunne vi bare se, at vi ikke ville kunne holde i branchen”, fortæller han. ”Det at kunne dokumentere din bæredygtighedsindsats er blevet en ticket to play. Kan du ikke det, så er du ganske enkelt ude af spillet”.  

Hos Erhno har man grebet rejsen mod mere dokumentation både grundigt og strategisk an. Men Bjørn Østergaard viste også, at man ikke behøver at bruge meget komplekse redskaber for at komme i gang. En udvidet business model canvas og et stort stykke papir, kan være en god start, når man som virksomhed skal finde ud af, hvem der er de vigtigste kunder, og hvilke bæredygtighedsindsatser, der giver bedst mening at fokusere på.  

Redskaber på vej til medlemmerne

Fagsnakken var, sammen med flere andre fagsnakke med fokus på de kommende ESG-krav, et led i AutoBranchen Danmarks indsats for at indsamle viden om bæredygtighedsafrapportering til medlemmerne.  

I disse måneder er et større arbejde i gang for i nærmeste fremtid at kunne tilbyde medlemmerne nogle værktøjer, der kan gøre det enkelt at sætte hele afrapporteringsarbejdet om bæredygtighed i system. Arbejdet ventes færdigt i slutningen af året og vil herefter blive kommunikeret til medlemmerne.