Bilforhandlere

Nu er det forbudt at screene jobansøgere på alder 

Alder må ikke fremgå som et kriterie, når du ansætter nye medarbejdere.  Det er et resultat af en ny lov om forskelsbehandling, der er trådt i kraft den 1. juli 2022. 

“Formentlig er det kun de største virksomheder i autobranchen, der har rekrutteringssystemer, men hvis man har, er det også blevet forbudt at have felter om alder og fødselsdato i rekrutteringssystemer,” siger William Vegenfeldt, juridisk konsulent i AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF).  

Forbuddet sker som følge af en ændring af forskelsbehandlingsloven og betyder, at arbejdsgivere fra 1. juli 2022 ikke må anmode om oplysninger om en jobansøgers alder, og at felter om alder og fødselsdato i rekrutteringssystemer derfor skal fjernes. 

En arbejdsgiver kan fortsat kræve, at en ansøger vedlægger eksamensbeviser, CV m.v., selv om det på den baggrund kan være muligt at udlede en ansøgers alder. Loven ændrer endvidere ikke på, at en arbejdsgiver fortsat vil kunne lægge vægt på f.eks. erfaring og tidligere beskæftigelse inden for samme branche i forbindelse med rekruttering, hvis sådanne kriterier er sagligt begrundede og proportionale i forhold til det pågældende arbejde. 

Hvis forbuddet ikke overholdes, kan du som arbejdsgiver blive straffet med en bøde. 

Kontakt

Juridisk hotline