Bæredygtighed

Nu er ESG-kravene også blevet til dansk lov

Folketinget har vedtaget en ny lov, der betyder, at EU’s krav om bæredygtighedsrapporter, også bliver dansk lov fra den 1. juni i år.

Foto: David Kahr

Godt for hele verdens bæredygtighed og en konkurrencefordel for danske virksomheder – eller et bureaukratisk monster, der vil slå SMV’erne ihjel i komplicerede afrapporteringskrav? 

Sådan lød de to yderpunkter af diskussionen, da Folketingets partier i sidste uge tørnede sammen til en sidste debat om regeringens forslag om at gøre EU’s bæredygtighedsrapport-krav – det såkaldte CSRD-direktiv – til dansk lovgivning.  

Loven, som blev vedtaget den 2. maj, betyder, at alle store virksomheder, alle børsnoterede virksomheder og visse finansielle virksomheder allerede i 2025 skal kunne fremlægge bæredygtighedsdata som en del af årsrapporten.  

6 partier stemte for loven og 5 stemte imod. Blandt modargumenterne var både, at for mange virksomheder med regeringens forslag vil blive undtaget fra at afrapportere og, i den anden ende af skalaen, at for mange SMV’er vil komme til at lide unde de store omkostninger, som undersøgelser viser, at implementeringen af ESG-kravene kommer til at have for de virksomheder, der skal i gang med at sætte rapporteringen i system.

SMV’ernes vilkår fyldte i debatten

Den tidslinje, EU har fastsat for ESG-bæredygtighedsrapporterne, der har til formål at fremme private investeringer i samfundsmæssigt bæredygtige virksomheder, siger, at de helt store virksomheder skal fremlægge deres første ESG-rapport næste for regnskabsåret 2024. Senere følger de mindre børsnoterede virksomheder, der skal fremlægge deres ESG-rapporter fra 2027.  

Dermed er de fleste ”almindelige” SMV’er – og de fleste af AutoBranchen Danmarks medlemmer – undtaget fra lovkravet om en ESG-rapport. Når SMV’ernes vilkår alligevel fyldte i debatten i Folketingssalen skyldes det, at de store virksomheder ikke bare skal rapportere om forholdene i deres egen virksomhed, men også længere ned i værdikæden, hos deres underleverandører. Og derfor vil rigtig mange små og mellemstore virksomheder alligevel blive mødt med ESG-krav. Det samme gælder for de finansielle virksomheder, der fra 2025 også skal afrapportere om ESG. Også det vil være nødt til at bede erhvervskunder om ESG-rapporter – stort set uanset størrelse.  

De store får hjælp

I sin fremlæggelsestale understregede Erhvervsminister Morten Bødskov, at regeringen vil gøre meget for at hjælpe og vejlede de virksomheder, der nu skal i gang med at rapportere. Erhvervsstyrelsen har da også lavet nogle ordnede vejledninger, som ligger på styrelsens hjemmeside. For de små og mellemstore virksomheder, som ikke falder ind under lovkravet, men som alligevel bliver ramt af ESG-krav på grund af værdikæde-princippet, må hjælpen dog anses for at være meget overordnet.  

Som det ser ud i dag, må SMV’erne selv bekoste de tidskrævende og komplekse ”dobbelt væsentlighedsanalyser”, som er nødvendige, hvis man vil udarbejde en ESG-rapport, der følger EU’s standarder. En dobbelt væsentlighedsanalyse viser, hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og hvordan omverdenen påvirker virksomheden. Formålet er at identificere virksomhedens påvirkninger, risici og muligheder gennem hele din værdikæde – på kort, mellemlang og lang sigt. 

SMV’erne skal også selv bekoste den systematisering af data og de it-systemer, som en digitaliseret rapportering kræver.  

Netop derfor har AutoBranchen Danmark i marts lanceret et skræddersyet ESG-værktøj til branchen, som er gratis for medlemmer i hele 2024/2025. I modsætning til mange andre systemer, inkluderer AutoBranchen Danmarks ESG-generator en dobbelt væsentlighedsanalyse, som også stilles gratis til rådighed for medlemmerne.  

Du kan læse mere om dobbelt væsentlighedsanalyse her og om ESG-generatoren her.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation