Arbejdsgiver

Ny aftale giver alle lærlinge ret til fuld pension

Folketinget har med tilbagevirkende kraft besluttet, at der fremover kan ydes refusion for udgiften til lærlinge-/elevpension. Bilforretninger med lærlinge skal ved årsskiftet efterbetale pension for hele 2023. Til gengæld trækkes lærlingeforsikringen fra.