Kontrollen og vejledningen på skatteområdet skal styrkes med 120 millioner kroner årligt i perioden 2018-2021. Det har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Alternativet besluttet som et led i finanslovsaftalen for 2018.

Aftalens mål er at øge regelefterlevelsen på skatteområdet for at styrke skatteindtægterne og sikre mere fair konkurrence mellem virksomhederne. Der er i aftalen fokus på små og mellemstore virksomheder, momsområdet og organiseret svindel.

SKAT oplever, at der er udfordringer med regelefterlevelse for især små og mellemstore virksomheder. I 2014 havde mere end halvdelen af de små og mellemstore virksomheder én eller flere fejl i deres selvangivelse, som medførte en skattemæssig regulering. I ni ud af 10 tilfælde var der tale om ubevidste fejl i selvangivelsen.

For at øge chancen for at opdage virksomheder der snyder og for at mindske risikoen for fejl i selvangivelser, prioriteres en bred vifte af kontrol- og vejledningsindsatser og nye digitale værktøjer i alle faser af skatte- og momsafregningen. For eksempel vil skattevæsenet kunne udvikle flere digitale stopklodser.

I 2018 vil udmøntningen af ressourcerne kunne forventes at blive fordelt på i alt cirka 135 medarbejdere, og der kan gennemføres yderligere cirka 6.000 kontroller på tværs af skattevæsenet og Erhvervsstyrelsen.