Bilforhandlere

Ny gruppefritagelse får lille betydning for autobranchen nu og her

EU-Kommissionen har offentliggjort den nye vertikale gruppefritagelse, der gælder for salg af nye biler. Her kan du læse hovedlinjerne i de nye regler. 

Den 1. juni 2022 træder den nye vertikale gruppefritagelse i kraft. Det er denne EU-forordning, der regulerer konkurrencereglerne mellem producenter/importører og forhandlere. Ordningen gælder på tværs af stort set alle brancher i Europa og er derfor meget generel.  

Autobranchen har tilsvarende fået sektorspecifik gruppefritagelse (motorgruppefritagelsen), der blandt andet regulerer eftermarkedet. Denne udløber først 31. maj 2023, hvorefter den også skal fornyes. 

AutoBranchen Danmarks juridiske chef og advokat Abid Khan, der blandt andet rådgiver om forhandlerkontrakter, agentmodellen med videre, har taget et første kig på den nye og meget omfangsrige vertikale gruppefritagelse. Ifølge ham er de vigtigste nedslagspunkter i den gruppefritagelse:  

  • Reglen om at man kun er omfattet af gruppefritagelsen, hvis hverken producent/importør eller forhandler har en markedsandel på max 30 procent videreføres. 
  • Der kommer væsentlige ændringer på området for dual distribution (distribution via importørens egne udsalgssteder og brug af forhandlere) fx:  
  • Grossister vil også blive omfattet.  
  • Grænsen for partnernes markedsandele nedsættelses til 10 procent. 
  • Reglerne for onlineplatforme reformeres. 

Abid Khan giver her sit første indtryk af den nye gruppefritagelse.  

”På kort sigt vil ændringerne ikke have nævneværdig betydning for autobranchen. Der er i høj grad tale om status quo for branchen, men qua den teknologiske udvikling og nye forsøg med blandt andet agentmodellen har Kommissionen opdateret reglerne for bl.a. online handel og distribution. AutoBranchen Danmark og vores samarbejdspartnere vil i den kommende tid kigge nærmere på disse ændringer og vil løbende informere om, hvilken betydning gruppefritagelsen kan få på den lange bane,” fortæller Abid Khan.  

Den nye gruppefritagelse skal efter planen løbe frem til 2034. 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat