Bilforhandlere

Ny købelov betyder udvidelse af reklamationsretten og formodningsperioden

En større revidering af købeloven er undervejs som konsekvens af et EU-direktiv. Den reviderede købelov skal senest træde i kraft i 2022.

Revideringen af købeloven er skudt i gang gennem et udvalg, hvis betænkning om implementeringen af EU-direktivet er blevet sendt i høring. Når høringsprocessen er afsluttet, vil Justitsministeriet forberede et lovforslag, der skal sikre, at en ny købelov er på plads senest 1. juni 2022.

De væsentligste ændringer er, at købeloven nu skal tage mere højde for varer med digitale elementer og opdateringer og hvilke rettigheder og pligter, der følger med et køb eller salg af disse. Herudover bliver den væsentligste ændring, at formodningsperioden udvides fra 6 måneder til 12 måneder. EU-direktivet slår fast, formodningsperioden skal udvides til 12 måneder, dermed kan Folketinget ikke ændre på dette.

Direktivet giver derimod mulighed for at regulere længden af reklamationsperioden. Det er en af grundene til at FDM og Forbrugerrådet Tænk advokerer for en udvidelse af perioden til seks år. AutoBranchen Danmark er voldsomt uenig i hensigten om en så lang reklamationsperiode, hvilket vi i samarbejde med andre organisationer forsøger at forhindre.

Den nye købelov indeholder mange risikomomenter for autobranchen på grund af formodningsreglen og forslaget fra FDM og Forbrugerrådet Tænk. Derfor vil AutoBranchen Danmark følge den nye købelov tæt med henblik på at sikre branchens interesser bedst muligt.

Mere holdbare produkter?

Et af argumenterne fra FDM og Forbrugerrådet Tænk for at udvide reklamationsperioden er, at en forlængelse af reklamationsperioden vil bidrage til, at producenterne laver mere holdbare varer. Det ville i så fald være godt klimaet og miljøet, da produkter ikke skal udskiftes så ofte som i dag. AutoBranchen Danmark mener ikke, at en forlænget reklamationsperiode generelt vil betyde mere holdbare produkter.

Et produkts holdbarhedsperiode afhænger meget af, hvor godt produktet er blevet vedligeholdt og behandlet. Især for en bil er dette centralt. Hvis en bil vedligeholdes korrekt, kan den holde i over 15 år. Dette har intet med reklamationsperioden at gøre.

Herudover er det ofte ikke producenten selv, der sælger produktet. I autobranchen udgør bilforhandlere et mellemled, der ikke har indflydelse på produktets holdbarhed.

Bilproducenter giver typisk garanti i to år fra salgstidspunktet – herefter er det forhandleren der ansvaret over for kunden. Når en brugt bil videresælges igennem en brugtvognsforhandler, er der typisk ikke længere garanti fra producenten, og forhandleren hæfter derfor selvstændigt over for forbrugeren. Derfor vil en forlænget reklamationsperiode ikke give bilproducenterne incitamenter til at gøre produkterne mere holdbart eller lave længere garantiperioder over for kunden og forhandleren.

En længere reklamationsperiode vil derfor ikke bidrage til den grønne omstilling. Den vil tværtimod bevirke, at flere gamle biler vil blive skrottet før tid, fordi det ikke er rentabelt at sælge dem – eller de vil blive eksporteret til udlandet, fremfor at leve sin sidste tid ud i Danmark. I sidste ende vil det blive en byrde for statskassen, da eksportøren er berettiget til at få eksportgodtgørelse for bilen.

Bilerne bliver dyrere

AutoBranchen Danmark forventer tilsvarende, at bilforhandlere må sætte priserne på bilerne op, fordi de nu skal til at indregne op til seks års ansvarsperiode, hvor de skal håndtere reklamationer. Vi forudser, at mange forhandlere især vil afholde sig fra at sælge billigere biler, fordi der vil være stor økonomisk risiko forbundet med det.

Det vil ultimativt få den konsekvens, at lavtlønsgrupperne i samfundet vil få sværere ved at anskaffe sig en bil.

Reklamationsretten er ikke en holdbarhedsgaranti

Det er vigtigt at holde sig for øje, at reklamationsretten ikke er en holdbarhedsgaranti. Reklamationsretten sikrer, at kunder kan reklamere over fejl, der var til stede på leveringstidspunktet. Men er fejlen opstået efter bilen er leveret, er det ikke en fejl, der er omfattet af reklamationsretten. Hvis man eksempelvis har købt en fem år gammel bil, og bremserne ni måneder senere er slidt så langt ned, at bremseskiverne skal skiftes, så er det med overvejende sandsynlighed ikke en reklamationsmæssig mangel. På salgstidspunktet var bremserne med en vis sandsynlighed slidte, men efter 9 måneders kørsel, er det helt påregneligt, at de skal skiftes som en del af en løbende vedligeholdelse af bilen.

Kontakt

Juridisk hotline