Motorstyrelsens praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse til en køber med adresse i Danmark er blevet underkendt i en sag ved domstolene. Motorstyrelsen vil udsende en ny praksis i 1. halvår. Landsskatteretten har den 28. oktober 2022 truffet afgørelse i en sag om genopkrævning af eksportgodtgørelse, som en selvanmelder havde opgivet på selskabets månedsangivelse. I sagen gav Landsskatteretten selvanmelderen medhold i, at Motorstyrelsen ikke kunne genopkræve eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber med [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem