Bilforhandlere

Ny praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse til køber med dansk adresse

Motorstyrelsens praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse til en køber med adresse i Danmark er blevet underkendt i en sag ved domstolene. Motorstyrelsen vil udsende en ny praksis i 1. halvår.

Landsskatteretten har den 28. oktober 2022 truffet afgørelse i en sag om genopkrævning af eksportgodtgørelse, som en selvanmelder havde opgivet på selskabets månedsangivelse. I sagen gav Landsskatteretten selvanmelderen medhold i, at Motorstyrelsen ikke kunne genopkræve eksportgodtgørelse, selvom køretøjet i forbindelse med eksporten var blevet solgt til en køber med adresse i Danmark.

Landsskatterettens afgørelse af 28. oktober 2022 underkender dermed Motorstyrelsens hidtidige praksis om eksportgodtgørelse. Derfor har Motorstyrelsen den 4. januar udsendt et nyhedsbrev, hvor de varsler en praksisændring. Fremadrettet vil en eksportør ikke miste retten til udbetaling af eksportgodtgørelse, alene fordi køretøjet er solgt til en herboende køber i forbindelse med eksporten.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten kom frem til, at selvanmelderen havde opfyldt betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse, da det efter Landsskatterettens vurdering var dokumenteret, at køretøjet var afmeldt og udført af landet.

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Reislev, uddyber afgørelsen:

”Landsskatteretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at der var fremlagt udenlandsk ID på køberen, og at fakturaen var udstedt til køber med angivelse af dennes udenlandske adresse. Køberen havde altså dobbeltadresse. Landsskatteretten lagde også vægt på, at det fremgik af salgsslutsedlen, at køretøjet var handlet uden afgift, og at køber ifølge fakturaen var forpligtet til at udføre køretøjet fra Danmark. Køber havde desuden udfyldt en tro og love-erklæring om afhentning og udførsel af køretøjet, forklarer Ida Nynne Daarbak Reislev, der fortsætter:

”Landsskatteretten lagde herudover vægt på, at der var fremlagt dokumentation for, at køretøjet var toldsynet og forsikret i det land, hvor køber havde sin udenlandske adresse.”

Nyt styresignal skal præcisere reglerne

Motorstyrelsen vil i løbet af 1. halvår af 2023 udsende et styresignal, der skal fastlægge praksis for udbetaling af eksportgodtgørelse, når køretøjet sælges til en køber med adresse i Danmark.

Det vil også fremgå af styresignalet i hvilke sager, der kan ske genoptagelse. Det vil dreje sig om sager, hvor Motorstyrelsen har givet afslag på eksportgodtgørelse eller har genopkrævet, fordi køretøjet i forbindelse med eksport er solgt til en person med adresse i landet.

AutoBranchen Danmarks bemærkninger til praksisændringen

Ida Nynne Daarbak Reislev er tilfreds med afgørelsen fra Landsskatteretten:

”I AutoBranchen Danmark er vi rigtig tilfredse med den afgørelse Landsskatteretten har truffet, og den praksisændring Motorstyrelsen nu laver. Vi ser frem til, at de forhandlere, der tidligere har fået afvist deres anmodning om eksportgodtgørelse eller er blevet genopkrævet, fordi den person de har solgt bilen til, havde en adresse i Danmark, nu får taget deres sag op igen. Fremadrettet behøver man heller ikke længere være nervøs for om køberen har adresse i Danmark.”

AutoBranchen Danmark bekendt med en del sager, hvor købers danske adresse har været et problem, og er derfor ser vi frem til at deres sager bliver taget op igen, hvis deres sag lever op til reglerne for genoptagelse af disse sager, som bliver udmeldt med det kommende styresignal.

Kontakt

Juridisk hotline