Bilforhandlere

Ny undersøgelse: Leveringsproblemer ventes at fortsætte

Bilforhandlerne forventer stadig store leveringsproblemer i 2023 og 2024. Elbiler og pluginhybrider har de længste leveringstider ifølge respondenterne. 

AutoBranchen Danmark har i sin kvartalsvise undersøgelse til bilforhandlere og leasingselskaber blandt andet spurgt til den usædvanlige situation på bilmarkedet med lange leveringstider på nye biler, generel mangel på biler og markant forhøjede priser på særligt brugte biler.  

 Respondenterne er blevet spurgt til, hvornår de forventer, at bilmarkedet vil blive normaliseret igen. Forhandlerne, der tæller både forhandlere af nye og brugte biler forventer ikke en normalisering lige foreløbig. Deres svar fordeler sig således: 

  • Mindre end én procent svarer, at bilmarkedet er normaliseret inden nytår.  
  • 17 procent svarer inden 1. juli 2023 
  • 41 procent svarer inden 1. januar 2024 
  • 16 procent svarer inden 1. juli 2024 
  • 24 procent forventer først, at bilmarkedet bliver normalt igen efter 1. juli 2024.  

Svarene underbygges af, at kun 31 procent af nyvognsforhandlerne forventer kortere leveringstider på nye biler i de to kommende kvartaler (4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023).  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er ikke overrasket over svarene.  

”Der er hersker en stor usikkerhed i det meste af branchen i øjeblikket, hvor der kan være store forskelle i leveringstiderne på nye biler afhængig af bilmærke og bilmodel. Derfor er det svært at tegne et entydigt billede af, hvornår markedet bliver normaliseret, selvom respondenterne peger på, at det tidligst bliver i andet halvår af 2023 og måske først i 2024, men det afhænger igen af, hvilke biler der sælges og leases i den enkelte virksomhed,” fortæller Gitte Seeberg: 

De nyvognsforhandlere, der er blandt respondenterne har også svaret på, hvor lang leveringstiderne er for hver enkelt drivlinje, som Gitte Seeberg forklarer: 

”Nyvognsforhandlere peger entydigt på, at det tager længst tid at levere grønne biler. Det gælder særligt elbilerne, som ifølge en fjerdedel af forhandlerne har en leveringstid på mere end 12 måneder. Den korteste leveringstid findes ved benzinbilerne, men disse kan også tage nogle måneder at levere.”  

Ift. elbilerne svarer flest (33 procent), at der er en leveringstid på 7-12 måneder for elbiler, mens 28 procent svarer 4-6 måneder, og 26 procent svarer over 12 måneder.  

Til sammenligning med benzinbilerne, der har den korteste leveringstid, forventer de fleste (41 procent) en leveringstid på 4-6 måneder, efterfulgt af 39 procent, der forventer en leveringstid på 1-3 måneder.  

Undersøgelsen er foretaget blandt 132 respondenter i perioden 6-12. september 2022. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper