Jura

Ny vejledning om eftermontering af partikelfiltre

Den 1. oktober 2023 træder de nye miljøzonekrav i kraft. Kravene betyder, at dieseldrevne personbiler fra før 2011 (Euro 1-4) ikke må køre i miljøzonerne uden partikelfilter.