Færdselsstyrelsen har meldt ud, at man vil udsende en opdateret vejledning om syn af køretøjer med gyldighed fra 1. januar 2018.

Udkast er sendt til høring i en begrænset kreds og AutoBranchen Danmark har fået lov at kigge i det. Den endelige udgave vil blive lagt på Færdselsstyrelsens hjemmeside i begyndelsen af december.

Umiddelbart er der ikke lagt op til store ændringer, men derimod præciseringer af regler.

For lastbiler skal dog blandt andet bemærkes en ændret regel om vægtberegning for biler med kran og eventuel instruktion om brug.